อนุกรม

Homeผู้จัดทำความหมายการเขียนลำดับลำดับอนุกรม
อนุกรมเลขคณิต 
อนุกรมเรขาคณิต 

 

อนุกรม

        ถ้า       เป็นลำดับจำกัด   

 เราเรียกผลบวกของ     ว่า อนุกรมจำกัด

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูอัญชลี จันจัด
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Ms.Unchalee Chanchat. All rights reserved.