อนุกรมเรขาคณิต

Homeผู้จัดทำความหมายการเขียนลำดับลำดับอนุกรม
อนุกรมเลขคณิต 
อนุกรมเรขาคณิต 

 

อนุกรมเรขาคณิต คือ อนุกรมที่มาจากลำดับเรขาคณิต

สูตร       1.         

 

              2.                 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูอัญชลี จันจัด
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Ms.Unchalee Chanchat. All rights reserved.