ลำดับ

Homeผู้จัดทำความหมายการเขียนลำดับลำดับอนุกรม

 

ลำดับเลขคณิต 
ลำดับเรขาคณิต 

 

ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมาก โดยเริ่มตั้งแต่ 1    เรียกว่า  ลำดับ

ลำดับที่เราจะทำการศึกษา มีดังนี้  

1.  ลำดับเลขคณิต

2.  ลำดับเรขาคณิต   

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูอัญชลี จันจัด
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Ms.Unchalee Chanchat. All rights reserved.