มัทนะพาธา

Homeสุขสันต์เรื่องเฉพาะไพเราะเสนาะฉันท์เกี่ยวพันผู้แต่งมิติการเรียนรู้เจาะดูแนวคิด

 

 

 ยินดีที่มาสู่เพื่อรับรู้ในรสแห่งรัก

                   ความรักเหมือนโรคา            บันดาลตาให้มืดมน
              ไม่ยินและไม่ยล                      อุปสรรคใดใด
               ความรักเหมือนโคถึก               กำลังคึกผิขังไว้
               ก็โลดจากคอกไป                    บ ยอมอยู่ ณที่ขัง
               ถึงหากจะผูกไว้                       ก็ดึงไปด้วยกำลัง
               ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง                       บ หวนคิดถึงเจ็บกาย

  ขอนำทุกท่านเข้าสู่มิติแห่งรัก

       มัทนะพาธา เป็นบทละครพูดคำฉันท์ ๕ องก์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของมัทนาชี้ให้เห็นถึงทุกข์ของความรักหรือโทษของความรัก พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (พุทธศักราช ๒๔๒๔ – ๒๔๖๘) ทรงคิดเค้าโครงเรื่องด้วยพระองค์เอง ทรงพระราชดำริใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด (แปลกมากในทางวรรณคดี) และแต่งยากในทางภาษา จึงได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นหนังสือที่แต่งดี  เป็นเรื่องที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกัน รวมถึงวัฒนธรรมภารตะโบราณเข้ากับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี
       มัทนะพาธาเป็นเรื่องที่สมมุติว่าเป็นกำเนิดของต้นกุหลาบ มีการผูกเรื่องให้เกิดความขัดแย้งซึ่งเป็นปมปัญหาของเรื่อง กล่าวคือ สุเทษณ์หลงรักมัทนา แต่มัทนาไม่รับรัก สุเทษณ์จึงโกรธ  มัทนาต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นการชดใช้โทษ เมื่อพบรักกับชัยเสน ความรักก็ไม่ราบรื่นเพราะมีอุปสรรคคือนางจันฑี  มัทนาต้องถูกพรากไปจากชัยเสน และได้พบสุเทษณ์อีกครั้งหนึ่ง  แต่มัทนาก็ยังไม่เปลี่ยนใจจากชัยเสนมารักสุเทษณ์ เรื่องจึงจบด้วยความสูญเสีย สุเทษณ์ไม่สมหวังในความรัก ชัยเสนสูญเสียคนรัก และมัทนาต้องเปลี่ยนสภาพมาเป็นเพียงดอกกุหลาบ

      ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้สมหวังในรักนิรันดร์

ครูวัชร์

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูวัชรี  วรินทรีย์
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright(c)2009 Mrs.Watcharee Warinsee. All rights reserverd.