สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

Homeผู้จัดทำสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

 

 

     สวัสดีครับ ผมครูวินัย ถีปรี ผมขอแนะนำ สื่อเว็บเพจของผม เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สิทธิเสรีภาพ
     สิทธิเสรีภาพ คือ สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยมีอะไรบ้าง รัฐให้สิทธิ เสรีภาพกับคนไทยมากน้อยแค่ไหน มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ 2550

              

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูวินัย ถีปรี
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mr.Winai Teepree. All rights reserved.