สายตาไม่ปกติ
Homeส่วนประกอบของตาทำไมตาเห็นสีได้สายตาไม่ปกติเห็นรูปผิดไป
ความผิดปกติของสายตาคน

     คนสายตาปกติมองดูวัตถุโดยไม่ต้องเพ่ง จะมองเห็นวัตถุได้ชัดในระยะที่ใกล้สุดประมาณ 25 เซนติเมตร และระยะไกลสุดที่สามารถเห็นได้ชัด คือระยะอนันต์
     การมองท้องฟ้าไกลๆ เรารู้สึกสบายตา เนื่องจากกล้ามเนื้อตาได้พักไม่ต้องทำงาน เพื่อปรับเลนส์ตาเหมือนขณะที่มองวัตถุในระยะใกล้

    คนสายตาสั้น(Short sight) คือ คนที่มองวัตถุได้ชัดเจนในระยะใกล้กว่า 25 เซนติเมตร
         สาเหตุของสายตาสั้น เกิดเนื่องจาก
        1. กระบอกตายาวเกินไป ทำให้ภาพที่ไปตกจะตกก่อนถึงเรตินา (จอตา)
        2. เลนส์ตานูนเกินไปหรือกระจกตาโค้งมากเกินไป ทำให้ภาพของวัตถุที่ไปตกจะตกก่อนถึงเรตินา (จอตา)
        วิธีแก้คนสายตาสั้น ใช้แว่นที่ทำด้วยเลนส์เว้า

    คนสายตายาว (Long sight) คือ คนที่มองวัตถุได้ชัดเจนในระยะไกลกว่า 25 เซนติเมตร
        สาเหตุของสายตายาว เกิดเนื่องจาก
       1. กระบอกตาสั้นเกินไป ทำให้ภาพที่ไปตกจะตกเลยเรตินา (จอตา)
       2. เลนส์ตาแฟบเกินไปหรือกระจกตาโค้งน้อยเกินไป ทำให้ภาพของวัตถุที่ไปตกจะตกเลยเรตินา (จอตา) ออกไป
       วิธีแก้คนสายตายาว ใช้แว่นที่ทำด้วยเลนส์นูน

    สายตาของคนสูงอายุ มองระยะใกล้ชัดที่ระยะมากกว่า 25 เซนติเมตรมองไกลไม่ถึงระยะอนันต์
       แว่นสำหรับคนสูงอายุ จะใช้แว่นที่ใช้ดูได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลซึ่งประกอบด้วยเลนส์สองชนิดที่มีความยาวโฟกัสต่างกัน คือแว่นที่ทำด้วยเลนส์ชนิดไบโฟคัสเลนส์ (Bifocal lens)
      ไบโฟคัสเลนว์ หมายถึงเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 2 ชนิดประกอบกัน ใช้สำหรับดูวัตถุในระยะใกล้และระยะไกล  

    สายตาเอียง (Astigmatism) เกิดจากความโค้งของกระจกตาหรือเลนส์ ไม่เป็นผิวของทรงกลม ทำให้มองเห็นวัตถุชัดเพียงแนวเดียว ซึ่งอาจจะเห็นชัดในแนวดิ่งแต่เห็นไม่ชัดในแนวระดับ หรือเห็นชัดในแนวระดับแต่เห็นไม่ชัดในแนวดิ่ง
       วิธีทดสอบสายตาเอียง ใช้มือปิดตาข้างหนึ่งแล้วมองรูป โดยทำทีละข้าง ถ้าเห็นเส้นที่อยู่ระหว่างแนวระดับกับแนวดิ่งเป็นสีดำชัดเท่ากัน แสดงว่าสายตาปกติ ถ้าเห็นเป็นสีเทาความเข้มไม่เท่ากันแสดงว่าสายตาเอียง
       วิธีแก้สายตาเอียง ใช้แว่นที่ทำด้วยเลนส์กาบกล้วยชนิดเว้าและชนิดนูน

Copyright(c) 2002 Yuwadee -Lublae. All rights reserved.

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264