เรื่องของนัยน์ตา
ผู้จัดทำ นางยุวดี  ปั้นนพศรี โรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ส่วนประกอบของตาทำไมตาเห็นสีได้สายตาไม่ปกติเห็นรูปผิดไป   
นัยน์ตามองเห็นได้อย่างไร     
 

  สาระสำคัญ

        แสงสีสะท้อนจากวัตถุเมื่อเข้าสู่นัยน์ตาจะไปกระตุ้นเซลล์รับแสงที่อยู่บริเวณจอตา แล้วเซลล์รับแสงจะส่งสัญญาณกระตุ้นไปยังสมอง เพื่อแปลความหมายของแสงสีที่เข้าสู่นัยน์ตา

       ความผิดปกติของสายตาอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ความผิดปกตเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้โดยใช้เลนส์เว้าหรือเลนส์นูนเข้าช่วยในการมองเห็น

       การเห็นภาพลวงตาที่มองเห็นผิดไปจากสภาพความเป็นจริง สามารถนำไปใช้ประโยขน์ในชีวิตประจำ
  วันได้ เช่น คนสูงต้องใส่เสื้อลายขวาง คนเตี้ยต้องใส้เสื้อลายตั้ง

นัยน์ตาคืออะไร

         นัยน์ตาเป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นภาพต่างๆ ได้ โดยแสงจากวัตถุจะสะท้อนเข้าสู่นัยน์ตา ซึ่งนัยน์ตามีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับกล้องถ่ายรูป กล่าวคือ ขณะที่เรากำลังมองวัตถุใดๆ อยู่นั้นก็เหมือนกับเรากำลังถ่ายภาพสีธรรมชาติของวัตถุนั้นๆ อยู่
   

 

       ข้อมูลต่างๆในงานชิ้นนี้ได้มาจากหนังสือสมบูรณ์แบบ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ : โลกแห่งแสงสี สำหนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด และหนังสือเสริมประสบการณ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ : โลกแห่งแสงสี ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) และงานที่จัดทำนี้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปทำสำเนาเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด

Copyright(c) 2002 Yuwadee -Lublae. All rights reserved.

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264