รู้จัก..อุบะ..

 

Homeเกี่ยวกับสาวสวยเรื่องของมาลัยรู้จัก..อุบะ..มาลัยซีกมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยตุ้ม

 

ส่วนประกอบ 
ชนิดของอุบะ 
ดอกข่า 
การเย็บดอกข่า 

 อุบะ....

          อุบะ หมายถึง ดอกไม้ที่ร้อยเป็นเส้น หรือสาย ภายในหนึ่งเส้นหรือหนึ่งสาย ประกอบด้วย ดอกตุ้ม ดอกครอบ และดอกสวมหลาย ๆ ดอก เรียงลำดับจากใหญ่ไปเล็ก ความยาวแล้วแต่ความเหมาะสมของงานนั้น ๆ 

 

อุบะ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับห้อยชายมาลัย  เพื่อให้เกิดความสวยงาม  น่ารักยิ่งขึ้น

 

ัดทำโดย ครูทิศนา เหมือนวงค์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

Copyright (c) 2008 Ms.Tissana Mounwong. All rigth reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com