ส่วนประกอบ

 

Homeเกี่ยวกับสาวสวยเรื่องของมาลัยรู้จัก..อุบะ..มาลัยซีกมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยตุ้ม

 

ส่วนประกอบ 
ชนิดของอุบะ 
ดอกข่า 
การเย็บดอกข่า 

 ส่วนประกอบของอุบะ  

อุบะ  มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

  1. ดอกตุ้ม  อยู่ส่วนล่างสุดของอุบะ นิยมใช้ดอกข่าประดิษฐ์
  2. ดอกครอบ หรือเรียกว่า หมวก จะร้อยถัดมาจากดอกตุ้ม นิยมใช้ขั้วดอกชบา และกลีบเลี้ยงดอกรัก
  3. ดอกสวม คือดอกที่ร้อยอยู่เหนือดอกครอบ จะมีกี่ดอกก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม ควรเรียงแถวจากดอกใหญ่ ขึ้นไปเล็ก นิยมใช้ดอกรัก

 

ัดทำโดย ครูทิศนา เหมือนวงค์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

Copyright (c) 2008 Ms.Tissana Mounwong. All rigth reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com