ดอกข่า

 

Homeเกี่ยวกับสาวสวยเรื่องของมาลัยรู้จัก..อุบะ..มาลัยซีกมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยตุ้ม

 

ส่วนประกอบ 
ชนิดของอุบะ 
ดอกข่า 
การเย็บดอกข่า 

 ดอกข่า

ดอกข่า คือ ดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากกลีบดอกไม้ ให้มีรูปร่างลักษณะเป็นตุ้มค่อนข้างยาว ปลายรีแหลม คล้ายดอกข่า ใช้สำหรับทำดอกตุ้มของอุบะ

การประดิษฐ์ดอกข่า มี 2 วิธี คือ
         1. การเย็บ
         2. การมัด

   

ัดทำโดย ครูทิศนา เหมือนวงค์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

Copyright (c) 2008 Ms.Tissana Mounwong. All rigth reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com