มาลัยซีกยกดอก

 

Homeเกี่ยวกับสาวสวยเรื่องของมาลัยรู้จัก..อุบะ..มาลัยซีกมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยตุ้ม

 

หลักการร้อย 
มาลัยซีก 5 หลัก 
มาลัยซีกยกดอก 
การนำไปใช้ 

                                   ผังลายมาลัยซีก 11 หลัก ยกดอก

                                        
                                                                                                                ตัวอย่างมาลัยซีกประกอบเป็นมาลัยคล้องคอ

 ลองฝึกร้อยตามผังลายนะคะ..ไม่ยากเกินไป

 

ัดทำโดย ครูทิศนา เหมือนวงค์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

Copyright (c) 2008 Ms.Tissana Mounwong. All rigth reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com