การร้อยมาลัยตุ้ม

 

Homeเกี่ยวกับสาวสวยเรื่องของมาลัยรู้จัก..อุบะ..มาลัยซีกมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยตุ้ม

 

การร้อยมาลัยตุ้ม 
มาลัยตุ้มแบบไม่มีลาย 
มาลัยตุ้มแบบมีลาย 
ประโยชน์ของมาลัยตุ้ม 

         วิธีการร้อยมาลัยตุ้ม  มีหลักสำคัญดังต่อไปนี้

         1.จะต้องเริ่มต้นร้อยด้วยดอกเล็ก  หรือกลีบเล็กก่อนควรส่งก้านหรือส่งกลีบสั้นที่สุด  และชั้นต่อ ๆ ไป ควรส่งก้านให้ยาวขึ้นทีละน้อย  ๆ  จนถึงช่องราวประมาณครึ่งเป็นช่วงที่มีความป่องโตเต็มที่   เท่ากับขนาดที่ต้องการ  ( ช่อง  2 – 3  แถว ตรงกลาง )   แล้วค่อย  ๆ  ส่งก้านสั้นลงทีละน้อย  ย้อนกลับมาเท่ากับขนาดตอนขึ้นต้น

        2.ความยาวของมาลัยตุ้มประมาณ  2.5  นิ้ว – 3.5  นิ้ว   ต้องระวังอย่าร้อยให้ยาวนัก  เพราะมองดูแล้วจะกลายเป็นมาลัยตัวหนอนไป 

        3.การขึ้นต้นมาลัยตุ้มนั้น จำนวนดอกหรือกลีบไม่แน่นอนย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของดอกหรือกลีบด้วยว่า  มีขนาดเล็กหรือใหญ่ ถ้าดอกใหญ่หรือกลีบใหญ่ก็ขึ้นจำนวนกลีบน้อยแล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมในชั้นต่อๆ ไป   เช่น ถ้าดอกพุดตูม ดอกมะลิตูม ( ขนาดเล็ก )  หรือกลีบกุหลาบ จะขึ้นต้นประมาณ  5  ดอก  หรือ  5  กลีบ แต่ถ้าเป็นดอกบานไม่รู้โรยจะขึ้นต้นเพียง  1  ดอกเท่านั้น

       

 

ัดทำโดย ครูทิศนา เหมือนวงค์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

Copyright (c) 2008 Ms.Tissana Mounwong. All rigth reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com