มาลัยตุ้มแบบไม่มีลาย

 

Homeเกี่ยวกับสาวสวยเรื่องของมาลัยรู้จัก..อุบะ..มาลัยซีกมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยตุ้ม

 

การร้อยมาลัยตุ้ม 
มาลัยตุ้มแบบไม่มีลาย 
มาลัยตุ้มแบบมีลาย 
ประโยชน์ของมาลัยตุ้ม 

       แผนผังมาลัยตุ้มแบบไม่มีลาย

                                                                             มาลัยตุ้มขนาด  9  ชั้น

แถวหรือชั้นที่                                                                                                                                        จำนวนกลีบ

    9                                                                 0        0        0        0        0                                                  5
    8                                                           0        0         0        0        0        0                                             6
    7                                                      0       0         0         0        0        0        0                                        7
    6                                                  0       0        0         0        0        0        0       0                                    8
    5                                              0      0        0        0         0        0        0        0                                        8
    4                                                  0       0        0         0        0        0        0        0                                   8
    3                                                      0        0        0         0        0        0        0                                        7
    2                                                           0        0         0        0        0        0                                             6
    1                                                                0         0        0        0        0                                                  5

    กลีบที่                                                        1        2         3        4        5

       0         =  กลีบกุหลาบ

    วิธีทำ

    ชั้นที่  1  กุหลาบ  5  ร้อยโดยรอบเข็ม  จัดวางระยะห่างระหว่างแต่ละกลีบให้เท่ากัน
    ชั้นที่  2  กุหลาบ  6  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบสุดท้ายกับกลีบที่  1  ของชั้นที่  1  กลีบต่อ ๆ ไป ก็ร้อยให้สับหว่างกันไปเรื่อย )
    ชั้นที่  3  กุหลาบ  7  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบสุดท้ายกับกลีบที่  1  ของชั้นที่  2 )
    ชั้นที่  4  กุหลาบ  8  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบสุดท้ายกับกลีบที่  1  ของชั้นที่  3 )
    ชั้นที่  5  กุหลาบ  8  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบสุดท้ายกับกลีบที่   1  ของชั้นที่ 4 )
    ชั้นที่  6  กุหลาบ  8  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบที่  1  กับ  2  ของชั้นที่  5 )
    ชั้นที่  7  กุหลาบ  7  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบที่  1  กับ  2  ของชั้นที่  6 )
    ชั้นที่  8  กุหลาบ  6  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบที่  1  กับ  2  ของชั้นที่  7 )
    ชั้นที่  9  กุหลาบ  5  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบที่  1  กับ  2  ของชั้นที่  8 ) 

    หมายเหตุ    การร้อยกลีบในแต่ละชั้น    ให้สับหว่างกันทุกชั้น   ชั้นที่   4 ,  5  และ  6   เป็นชั้นที่อยู่ในช่วงที่กว้างสุดของมาลัยแบบนี้   เมื่อร้อยออกมาแล้วจะได้มาลัยตุ้มที่มีลักษณะรูปทรงที่สวยงาม   เพราะมีช่วงตรงกลางป่องมนกลมกลืนกัน 

ัดทำโดย ครูทิศนา เหมือนวงค์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

Copyright (c) 2008 Ms.Tissana Mounwong. All rigth reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com