มาลัยตุ้มแบบมีลาย

 

Homeเกี่ยวกับสาวสวยเรื่องของมาลัยรู้จัก..อุบะ..มาลัยซีกมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยตุ้ม

 

การร้อยมาลัยตุ้ม 
มาลัยตุ้มแบบไม่มีลาย 
มาลัยตุ้มแบบมีลาย 
ประโยชน์ของมาลัยตุ้ม 

        แผนผังมาลัยตุ้มแบบมีลาย

                                                                   มาลัยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้

แถวหรือชั้นที่                                                                                                                                     จำนวนกลีบ

    13                                                              0        0        0        0        0                                                   5
    12                                                        0        0         0        0        0         0                                             6
    11                                                    0       0         0         0        0        0        0                                        7
    10                                                0       0        0         x        0        0        0                                             7
    9                                              0       0       0        x         x        0        0         0                                       8
    8                                          0       0       0       x        @       x        0        0         0                                   8
    7                                               0       0      x       @       @       x         0        0        0                               9
    6                                          0       0       0      x         @       x        0        0        0                                    9
    5                                               0      0       0        x         x        0        0        0                                        8
    4                                                   0       0       0         x        0        0        0                                             7
    3                                                        0      0        0        0         0         0        0                                       7
    2                                                            0       0        0         0        0        0                                             6
    1                                                                0        0       0          0       0                                                   5

    กลีบที่                                                        1        2        3         4        5

0    =  กลีบกุหลาบ        x     =  ใบกระบือหรือใบแก้ว หรือใบมิอื่น ๆ    @   =   ดอกหญ้าผักคราด ( ผักเผ็ด )  หรือดอกเบญจมาศน้ำ หรือกลีบบานบุรี

    วิธีทำ

    ชั้นที่  1  กุหลาบ  5  ร้อยโดยรอบเข็ม  จัดวางระยะห่างระหว่างแต่ละกลีบให้เท่ากัน

    ชั้นที่  2  กุหลาบ  6  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกุหลาบกลีบสุดท้ายกับกลีบที่  1  ของชั้นที่  1  ส่วนกลีบอื่น ๆ ก็สับหว่างไปเรื่อย ๆ )

    ชั้นที่  3  กุหลาบ  7  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกลีบสุดท้ายกับกลีบที่  1  ของชั้นที่  2 )

    ชั้นที่  4  กุหลาบ  3  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกลีบสุดท้ายกับกลีบที่  1  ของชั้นที่  3 )ใบ  1  กุหลาบ  3

    ชั้นที่  5  กุหลาบ  3  (  กลีบแรกอยู่ระหว่างกลีบสุดท้ายกับกลีบที่  1  ของชั้นที่  4 )ใบ  2  กุหลาบ  3

    ชั้นที่  6  กุหลาบ  3  ( กลีบแรกอยู่ระหว่างกลีบสุดท้ายกับกลีบที่  1  ของชั้นที่  5 )  ใบ  1  ดอกหญ้า  1  กุหลาบ  3

 

ัดทำโดย ครูทิศนา เหมือนวงค์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

Copyright (c) 2008 Ms.Tissana Mounwong. All rigth reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com