แบบทดสอบเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน


คำสั่ง   ให้นักเรียนเลือกข้อความที่ถูกต้องที่สุด

 

1.         มีค่าเท่าใด
-2
-1
1
2

2.         มีค่าเท่าใด
0

1
2

3.        มีค่าเท่าใด     
0


4.          มีค่าเท่าใด
2
4
6
ไม่มีลิมิต

5.   ให้   f(x) =  และ     แล้ว
         เท่ากับข้อใด
2
1
-1
-2

6.    กำหนด   f(x)    =    sin  x    ,   x    0     และ
       f(x) = cos x ,   x < 0    แล้ว      มีค่าข้อใด
0
1
-1
ไม่มีลิมิต

7.  กำหนด   ,      
      มีค่าข้อใด
2
4
10
12

8.  กำหนด    หากต้องการให้  f(x)
      เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริง  จะต้องกำหนดข้อใด
f(-1)  =  1   และ   f(1)   =  -1
f(-1)  =  -3   และ   f(1)   =  -1
f(-1)  =  -1   และ   f(1)   =  -3
f(-1)  =  -3   และ   f(1)   =  3

9. ให้   f(x)  =     เมื่อ    f(x)  =  a  เมื่อ  x = 3    
     ถ้า  f(x)  ต่อเนื่องที่  x  = a  และ  f(x) = 3x + b  เมื่อ x <  3
     แล้ว   a - b    มีค่าเท่าใด
0
3
-9
9

10.  ค่าของ k ที่ทำให้     เมื่อ  
        และ   เมื่อ  x < -1 และ f(x)   
        เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่    x   =   -1    มีค่าเท่าไร
-3
0
3
6


 

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่
 ตั้งแต่วัน
พุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2545
Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.


 กลับไปยังหน้าหลัก