สวัสดีค่ะ :)

รูปภาพของ sss29300

http://www.toursabuy.com/jewelry/jewelry-images/jewelry-intro.jpg 

Jewelry

อัญมณี (Gemstones/Jewelry) คือ รัตนชาติที่มาจากแร่ต่าง ๆ (Minerals) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่อยู่ใต้ผิวโลก และได้ถูกขุดขึ้นมาแล้วนำมาเจียระไนและขัดมันหรือแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงนำมาทำอัญมณีหรือเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีสารอินทรีย์ บางชนิดได้ถูกเลือกเป็นอัญมณีด้วย

.
คุณสมบัติของอัญมณี
          แร่ทุกชนิไม่ใช่ว่าจะเป็นอัญมณีได้ เพราะอัญมณีจะต้องเป็นวัตถุที่สวยงาม หายาก และมีความคงทน และเหมาะสำหรับที่เป็นเครื่องประดับ ด้วยเหตุนี้ แร่ธาตุที่มีจำนวนกว่า 3,000 ชนิด จะมีเพียงประมาณ 100 ชนิด ที่สามารถ เจียระไน และ ขัดมัน หรือแกะสลัก ใช้ทำเป็นเครื่องประดับหรืออัญมณี

          ดังนั้นคำว่าอัญมณีคือแร่ที่ธาตุที่มีความสวยงาม สามารถนำมาเจียระไน และ ขัดมัน หรือแกะสลักเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ ดังนั้นคุณสมบัติที่จัดเป็นอัญมณีได้ต้องประกอบด้วย

            * ความสวยงาม (Beauty)

            * ความหายาก (Rality)

            * ความคงทน (Durability)  แบ่งออกเป็น ความแข็ง (Hardness), ความเหนียว (Toughness) ความทนทาน (Stability)ความแข็ง (Hardness)

          หมายถึง ความทนทานของแร่ต่อการขีดข่วนให้เป็นรอย การวัดความแตกต่างความแข็งของเพชร พลอย และ แร่ธาตุต่าง ๆ ได้โดยมาตรฐานการวัดของโมหส์ (Friedrich Moh) ชาวออสเตรเลีย ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิชาการแร่ทั่วไป เป็นเวลามากกว่า 150 ปี โดยเริ่มจากหน่วย 10 ถึง 1 ซึ่งหมายถึงความแข็งมากที่สุด ถึง น้อยที่สุด


ความแข็งแร่     
 
10
 เพชร (Diamond)
 
9
 คอรันดัม (Corundum)
 
8
 โทแพช (Topaz)
 
7
 ควอทซ์ (Quartz)
 
6
 ออร์โธเคลส (Orthoclase) 
 
5
 อะพาไทท์ (Apatite) 
 
4
  ฟลูออไรท์ (Fluorite)
 
3
  คาลไซท์ (Calcite)
 
2
  ยิปซั่ม (Gypsum)
 
1
 ทัลค์ (Talc)
 

 

  

          พลอยที่มีความแข็งมากกว่า จะสามารถขูดขีดพลอยที่มีความแข็งน้อยกว่าให้เป็นรอยได้ แต่พลอยที่มีความแข็งน้อยกว่า จะขูดขีดพลอยที่มีความแข็งมากกว่าไม่ได้ ส่วนพลอยที่มีความแข็งเท่ากันจะขูดขีดพลอยกันเองให้เป็นรอยได้ การทดสอบความแข็งของพลอยที่เจียระไนแล้ว ไม่ควรทำ นอกจากการทดสอบครั้งสุดท้าย เพราะพลอยอาจจะเป็นตำหนิได้ ส่วนมากพลอยที่เจียระไนเป็นเหลี่ยมแล้ว ไม่ใช้ความเป็นการทดสอบ  นอกจากอยู่ในลักษณะของพลอยก้อน (Rough)

ความเหนียว (Toughness)
          หมายถึงความทนทาน ต่อการแตกหรือแยกเมื่อถูกกดดัน ความเหนียวเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพลอย ถ้าบวกกับความแข็งของพลอยด้วยแล้ว จะทำให้พลอยมีความคงทนอย่างมาก คุณลักษณะความแข็งกับความเหนียวไม่เหมือนกัน    และพลอยบางชนิดมีความแข็งมาก เนื่องจากอะตอมในตัวมันเองเกาะกันแน่นมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเหนียวน้อยกว่าพลอยชนิดอื่น ที่มีความแข็งน้อยกว่าเสียอีก  เช่นเพชรมีความแข็ง 10 ส่วนหยกมีความแข็ง 6.5-7 แต่เพชรมีความเหนียวไม่เท่าหยก เพราะเพชรมีรอยแยกแนวเรียบ (Cleavage) ที่สมบูรณ์ใน 4 ทิศทาง ส่วนในหยกไม่มีรอยแยกแนวเรียบ และผลึกในหยกนั้นเกาะกันเหนียวแน่นมาก จึงทำให้หยกมีความทนทางมากกว่าเพชร

ความทนทาน (Stability)
          หมายถึงความคงทนต่อสารเคมี ที่สามารถทำให้โครงสร้างของพลอยชำรุด หรือแตกสลาย เช่น กรด แอลกอฮอล์ น้ำหอม เป็นต้น ส่วนรอยร้าวในโอปอล (Opal) ที่มักเกิดขึ้น เกิดจากการสูญเสียน้ำในตัวมันเอง (เนื่องจาก โอปอล มีส่วนผสมขอน้ำปนอยู่)


 
การกำเนิด อัญมณี


            อัญมณี เกิดจากสิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

                   สารอินทรีย์   สารอนินทรีย์  (Inorganic)

 

         http://static.weloveshopping.com/shop/saintgems/DEZ24.jpg

 

 

ที่มา http://youtu.be/mQxUq1_cyZc

 

 

http://youtu.be/hYT_7JhxRvA

รูปภาพของ ssspoonsak

ดีจ้า

ขอมอบปลาให้ไปเลี้ยงนะจ้ะ

 ที่มาของภาพ http://2.bp.blogspot.com/_7rUu3IhNi9I/TLR00C2uJRI/AAAAAAAABfY/P6v3yNeL54g/s1600/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A11.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องด้วย

จัดข้อความใหม่

ขอมอบปลาให้ไปเลี้ยงนะจ้ะ

 
ที่มาของภาพ http://upload.tarad.com/images2/59/bd/59bdfb00cace09c128ce3131668942ae.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์