งานครั้งที่1

รูปภาพของ pnp35002

             

 

            ข้าพเจ้าชื่อ
สรรพัชญ์ สุขเรือง อายุ
17 ปี
เกิดวันที่
5 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ภูมิลำเนาของข้าพเจ้าอยู่ที่ 32 หมู่ 1 ต.
หัวสะพาน อ.เมือง
  จ. เพชรบุรี บิดาของข้าพเจ้า ประกอบอาชีพ
รับราชการ(ตำรวจ) มารดาของข้าพเจ้า
ประกอบอาชีพ
รับจ้าง(อาจารย์มหาลัย ราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน)
ผมได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ตอน ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ห้อง 10 ผมเป็นหัวชั้นเรียน กิจกรรมยามว่างของผมคือ
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล และ
อ่าหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีต่อไป ผมคาดหวังไว้ว่า
อยากจ
ะได้ศึกษาต่อในมหาลัยที่ดีและได้ศึกษาในคณะที่ตนเองสนใจ คือ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาลัยจุฬาลงกรณ์
หรือไม่ก็มหาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขนเพราะผมเคยไปสอบและไปทัศนศึกษาที่2มหาลัยนี้มาก่อน เพราะผมมีความใฝ่ฝัน
อยากที่จะทำงานธนาคารหรือถ้าให้ดีก็เป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อที่จะได้มีงานที่ดีและสามรถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อย่างสุขสบาย
วิชาที่ข้าพเจ้าชอบเรียนคือ วิชา คณิตศาสตร์ และ วิชา ภาษาต่างประเทศ
เพราะ
เป็นวิชาที่ได้ฝึกสมองเกี่ยวกับความจำและยังสนุกในการเรียนอีกด้วยและแน่นอน
ต้องขึ้นอยู่กับครูผู้สอนด้วย ครูที่สอนวิชาคณิตให้กลับห้อ
งผม เป็นครูประจำชั้นมาตลอดตั้งแต่ม.4 จนถึง ม.5
วิชาที่ข้าพเจ้าไม่ชอบเรียนคือวิชา อาเซียนศึกษา เพราะ คุณครูผู้สอนให้เราศึกษาค้นคว้าเพียงอย่างเดียว อาหารที่ผมโปรดปรานมากที่สุดคือ
ข้าวผัดปู ส่วนเครื่องดื่มที่ชอบมากที่สุด
คือ
โอริโอ้ปั่น ลักษณะนิสัย
ของข้าพเจ้า เป็นคนตลก อัธยาศัยดี
ชอบพูดคุยแต่ไม่ใช่คนพูดแต่เรื่องไร้สาระ
จะคุยแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ ชอบช่วยเหลืองานส่วนรวมถึงแม้ตนเองจะไม่มีฝีมือในด้านการเขียน การวาดรูป และการระบายสีแต่ก็เต็มใจที่จะไปช่วยเพื่อนๆ ถึงข้าพเจ้าจะไม่มีความสามารถในด้านนี้แต่ข้าพเจ้าก็สามารถช่วยเพื่อนในด้านต่างๆเช่น ค่อยอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อย
เพราะงานของส่วนรวมจะเสร็จได้ก็ต่อเมื่อเราร่วมมือและช่วยกันทำงาน


รูปภาพของ pnp35002

http://www.thaigoodview.com/node/101174

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์