ประเทศต่าง ๆในโลก

รูปภาพของ klsnitiya


 

                                                                                    ใบความรู้ที่ 4
เรื่อง  ประเทศและประชากร       รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
**********************************************************************************
           1. โลก ใบนี้มีทั้งหมด 193 ประเทศที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากนานาชาติแล้ว ในจำนวนนี้มี 192 ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ที่เหลืออีกหนึ่งประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองก็คือ "นครรัฐวาติกัน" นอกจากนั้นยังมีดินแดนอีก 10 แห่งที่ถูกคัดค้านหรือขาดเสียงสนับสนุนอย่างเพียงพอจากนานาชาติในการประกาศให้เป็นประเทศ หนึ่งในนั้นก็คือ "ไต้หวัน" (Taiwan) ซึ่งหลายๆ คนเข้าใจผิดว่าเป็นประเทศไปแล้ว
          2. แต่โลกยังมีประเทศอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "ประเทศจำลอง" (Micronations) เป็นพื้นที่เล็กๆ ซึ่งเจ้าของพื้นที่ทึกทักเอาเองว่าเป็นประเทศ โดยที่ไม่ได้รับการรับรองจากประเทศใดๆ ทั้งสิ้น บางครั้งก็ประกาศเป็นประเทศผ่านทางหนังสือหรืออินเตอร์เน็ต ประเทศเหล่านี้มีอยู่ถึง 53 ประเทศ บางประเทศเป็นเพียงหอคอยหรือป้อมเล็กๆ อยู่กลางทะเล เช่น "Sealand" ซึ่งมีขนาดเล็กเพียงครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอล หรือบางประเทศก็เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนเพศที่สาม เช่น "Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands" ประเทศเหล่านี้หลายประเทศตั้งราชวงศ์หรือรัฐบาล ทำธงชาติ กำหนดค่าเงิน ทำเหรียญกษาปณ์ หรือแม้กระทั่งหนังสือเดินทางเป็นของประเทศตัวเอง บางประเทศหารายได้โดยการประกาศขายตำแหน่งขุนนางของประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต และไม่น่าเชื่อว่ามีคนยอมจ่ายเงินซื้อเสียด้วย

           3. นอกจาก "นครรัฐวาติกัน" (Vatican City) จะเป็นหนึ่งเดียวใน 193 ประเทศ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติแล้ว นครรัฐวาติกันยังเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอีกด้วย เพราะมีขนาดเพียง 0.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60 เท่าของพื้นที่สนามฟุตบอลเท่านั้นเอง ประเทศเล็กจิ๋วนี้ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของ "พระสันตะปาปา" ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ ประเทศอิตาลีจึงยอมยกพื้นที่ "มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์" (Saint Peter's Basilica) อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และบริเวณโดยรอบ ให้มีเอกราชปกครองตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ.2472 โดยมีพระสันตะปาปาทรงเป็นประมุขปกครองประเทศ เพื่อให้สมกับพระเกียรติยศ
          4. ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคงเป็นประเทศใดไปไม่ได้นอกเสียจากประเทศ "รัสเซีย" เพราะมีพื้นที่มากถึง 17,098,242 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 11.5% ของพื้นผิวดินทั้งหมดของโลก รองลงมาก็คือ "แคนาดา" (9,984,670) "จีน" (9,640,011) "สหรัฐอเมริกา" (9,629,091) และ "บราซิล" (8,514,877) เพียงแค่ 5 อันดับแรกรวมกันก็มีพื้นที่เท่ากับ 37% ของพื้นผิวดินทั้งหมดของโลกนี้แล้ว
           
             5. ส่วนประเทศไทยมีพื้นที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร อยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก แทบไม่น่าเชื่อว่าประเทศมหาอำนาจหลายประเทศจะมีขนาดเล็กกว่าเรา เช่น "สเปน" อันดับที่ 51 (505,992) "ญี่ปุ่น" อันดับที่ 61 (377,930) "เยอรมนี" อันดับที่ 62 (357,114) "อิตาลี" อันดับที่ 71 (301,336) "สหราชอาณาจักร" อันดับที่ 79 (242,900) และประเทศขวัญใจวัยรุ่นในปัจจุบัน "เกาหลีใต้" อยู่ในอันดับที่ 108 มีพื้นที่ 99,678 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าประเทศไทยถึง 5 เท่าตัว
             6. ในอดีตประเทศมหาอำนาจได้ใช้กองทัพบุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆ ทั่วโลก แล้วตั้งตนเป็นเจ้าอาณานิคมปกครองดินแดนเหล่านั้น ปัจจุบันยังหลงเหลือดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติอื่นอยู่ถึง 54 แห่ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงเกาะเล็กๆ กลางมหาสมุทร ซึ่งบางแห่งก็ไม่มีประชากรอาศัยอยู่เลย เช่น "Heard Island and McDonald Islands" ในทวีปแอนตาร์กติกา ที่เป็นอาณานิคมของประเทศออสเตรเลีย
          7. ส่วนดินแดนอาณานิคมที่ชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดน่าจะเป็น "เปอร์โตริโก" (Puerto Rico) เกาะเล็กๆ ในทะเลแคริบเบียน ซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะดินแดนแห่งนี้มีสาวงามที่เคยคว้ามงกุฎ Miss Universe มาแล้วถึง 5 คน โดยครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2549 ก็คือ "Zuleyka Rivera"
         8. จบเรื่องของประเทศไปแล้ว มาต่อกันที่ จำนวนประชากร ปัจจุบันโลกมีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 6,797.9 ล้านคน แต่หากลองมองย้อนหลังกลับไปเมื่อ ค.ศ.1 ทั้งโลกมีประชากรอยู่เพียง 200 ล้านคน เมื่อเวลาผ่านไปถึง 1,000 ปี จำนวนประชากรเพิ่งจะเพิ่มมาเป็น 310 ล้านคน และอีก 900 ปีต่อมา ใน ค.ศ.1900 เพิ่มมาเป็น 1,650 ล้านคน แต่หลังจากนั้นเป็นช่วงที่จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เพราะช่วงเวลาเพียง 100 ปีที่ผ่านมานี้ ประชากรโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 5,000 ล้านคน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทำให้เทคโนโลยีต่างๆ เจริญขึ้น จนมนุษย์มีความกินดีอยู่ดีกว่าแต่ก่อน
            9. ทวีปที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือ "ทวีปเอเชีย" มีจำนวนประชากร 3,879 ล้านคน คิดเป็น 60% ของจำนวนประชากรทั้งโลก รองลงมาก็คือ "ทวีปแอฟริกา" 922 ล้านคน (14%) "ทวีปยุโรป" 731 ล้านคน (11%) "ทวีปอเมริกาเหนือ" 528.72 ล้านคน (8%) "ทวีปอเมริกาใต้" 382 ล้านคน (6%) "ทวีปออสเตรเลีย" 32 ล้านคน (0.5%) และ "ทวีปแอนตาร์กติกา" ไม่มีประชากรที่อาศัยอยู่อย่างถาวร มีแต่นักวิจัยจากทั่วโลกที่อยู่ในศูนย์วิจัยประมาณ 1,000 คนเท่านั้น
          10. แต่ถ้าเทียบขนาดของพื้นที่กับจำนวนประชากรแล้ว ทวีปยุโรปจะมีความหนาแน่นของประชากรแซงทวีปแอฟริกาขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 2 ส่วนอันดับอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม