ศิลปกรรม ม.บูรพาคัดเรียนป.ตรี

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2554


         คุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านการศึกษาในประเทศ
         1.กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
         2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่นสะสม 6 ภาคการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
         3.สำเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง


         คุณสมบัติผุ้สมัครที่ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ
         1.ผู้จบการศึกษาจากระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องสอบผ่านเกรด 12 โดยมี Diploma และใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา
         2.ผู้จบการศึกษาจากระบบของประเทศอังกฤษ ต้องสอบผ่าน GCE "O"Level ,GGCSE หรือ IGCSE รวมอย่างน้อย 5 วิชาหลัก
         เกณฑ์การคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติ หากมี Portfolio ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ จะได้รับการพิจารณาเป้นกรณีพิเศษ

         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
         2.ใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ค
         4.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.ใบรับรองแพทย์  1 ฉบับ
         6.รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)


         การสมัคร
         1.สมัครด้วยตนเองโดยยื่นหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงานคณบดี  ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติศาสตราจารย์ ดร.สุึชาติ อุปถัมภ์ ค่าสมัคร 500 บาท
         2.สมัครทางอีเมล์ ที่ buuic.buu.ac.th
         3.สมัครทางไปรษณีย์ ส่งที่ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
         สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.buu.ac.th หรือ http://buuic.buu.ac.th หรือโทรศัพท์ 0-3810-2571-2ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์