การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในเอเชีย

รูปภาพของ kls23155

หน่วยการเรียนรู้ที่2

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในเอเชีย

หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

          การกำหนดช่วงเวลาประวัติศาสตร์มีกี่วิธี
แบ่งได้อย่างไรบ้าง

          1.1 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์
ตามเกณฑ์ของนักประวัติศาสตร์

นักประวัติศาสตร์คำนึงถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรและนำมาบันทึกเรื่องราว
และนำมา