หนุนผุด ร.ร.พ่อแม่สอนทักษะเลี้ยงลูกปลอดรุนแรง

รูปภาพของ puangpet

หนุนผุด ร.ร.พ่อแม่สอนทักษะเลี้ยงลูกปลอดรุนแรง
16 มิถุนายน 2554, 09:00 น.

ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ หนุน มีโรงเรียนพ่อแม่เพื่อสอนให้รู้ทักษะเลี้ยงลูกให้ปลอดภัย ไม่ใช้ความรุนแรง...

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน 2.การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กพิเศษ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และ 4.การพัฒนาระบบบริการจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น สท.ได้จัดตั้งคณะทำงานแปลงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 สู่การปฏิบัติ 4 คณะตาม 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อระดมผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ บุคลากรรองรับแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ค.นี้

ผอ.สท.กล่าวด้วยว่า สิ่งยั่วยุในปัจจุบันมีมากทำให้เด็กหลงผิด ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองกลับไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน หรือมีเวลาก็ไม่มีทักษะ หรือตามทันสิ่งยั่วยุต่างๆ ล่าสุดมีข่าวเด็ก 10 ขวบนำปืนแก๊ปล่าสัตว์ที่แขวนผนังมายิงเพื่อน 6 ขวบเสียชีวิต หรือก่อนหน้านี้ก็พบเห็นข่าวทำนองนี้ไม่น้อย เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นหากพ่อแม่รู้จักระมัดระวัง หรือแม้แต่ปืนหรือดาบพลาสติกที่พ่อแม่ซื้อให้ลูกเล่นเลียนแบบหนังละคร ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรสนับสนุนเพราะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กใช้ความรุนแรง เป็นไปได้ตนอยากเสนอให้มีโรงเรียนพ่อแม่ ให้ชุมชน อบต.จัดเวลาสอนพ่อแม่ให้รู้ทักษะการเลี้ยงดูลูกที่ปลอดภัย.

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/179333

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์