แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ sawitree_Takaew

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่
3 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

1. ปัจจุบันสังคมมนุษย์จัดอยู่ในยุคใด
 ยุคเกษตรกรรม
 ยุคอุตสาหกรรม
 ยุคสารสนเทศ
 ยุคสงครามเย็น 

2.
บิดาของคอมพิวเตอร์ คือใคร
 มอชลี
 เอคเคิร์ท
 เบลส ปาสคาล
 ชาร์ลส์ แบบเบจ

3.
ยุคแรกของคอมพิวเตอร์ ใช้อุปกรณ์ใดในวงจรประมวลผล
 ไอซี
 ทรานซิสเตอร์
 หลอดสุญญากาศ
 ไมโครโปรเซสเซอร์

4.
ในยุคใดที่เริ่มมีการคิดค้นภาษาระดับสูงที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
 ยุควงจรรวม
 ยุคทรานซิสเตอร์
 ยุคหลอดสุญญากาศ
 ยุควีแอลเอสไอ (ไอซี)

5.
ในยุควีแอลเอสไอ (ไอซี) ใช้สารชนิดใดเป็นตัวรวมวงจรให้เป็นซิป
 เงิน
 ทองคำ
 ทองแดง
 ซิลิกอน

6.
ข้อใดเรียงลำดับยุคของเครื่องคอมพิวเตอร์จากอดีตสู่ปัจจุบันได้ถูกต้อง
 ทรานซิสเตอร์
หลอดสุญญากาศ วงจรรวม (
IC) ไมโครโปรเซสเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์
 หลอดสุญญากาศ
ทรานซิสเตอร์ วงจรรวม (
IC) ไมโครโปรเซสเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์
 หลอดสุญญากาศ วงจรรวม (IC)
ทรานซิสเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์
 ทรานซิสเตอร์ วงจรรวม (IC)
หลอดสุญญากาศ ไมโครโปรเซสเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์

7.
เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใดมีวิวัฒนาการรวดเร็วที่สุด
 Super Computer 
 Mini Computer 
 Personal Computer
 MainFrame Computer

8.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ซีพียู(CPU)
 ซีพียูคือหน่วยความจำ
 ซีพียูประกอบด้วยหน่วยควบคุมหน่วยคำนวณและตรรกะ
 หน้าที่หลักของซีพียูคือ
ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

 ซีพียูมีหน้าที่อ่านคำสั่งจากหน่วยความจำมาแปลความหมายและทำตามกันเรียงทีละคำสั่ง

9.
การทำงานในข้อใดจำเป็นต้องใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
 งานควบคุมขีปนาวุธ 
 งานควบคุมทางอากาศ
 งานประมวลผลภาพทางการแพทย์
 ถูกทุกข้อ

10.
ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานในด้านใด
 สมุดจดบันทึกประจำวัน
 การออกแบบงานกราฟิกต่าง
 การคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์
 ใช้ทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทั่วไป

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 127 คน กำลังออนไลน์