ส่งงานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2556 ชั้น ม.4/1โครงงานเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียน ม.4/1 ส่งงงาน   1. แนวความคิดที่มาของโครงงาน

2. ภาพโครงสร้างตัวตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

3.  ภาพชิ้นงานที่สำเร็จเรียบร้อย

ส่งก่อนวันที่30 กค. 2556 เวลา 14.00 น

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

"แจกันรวมรัก" 

แนวคิดที่มา 

เนื่องจากในปัจจุบันเราได้มีการใช้ทรัพยากรมากทำให้เกิดขยะซึ่งขยะแต่ละอย่างใช้เวลาในการย่อยสลายนานจึงมีการนำเศษวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ มาทำเป็นผลงานเปเปอร์มาเช่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุและนำไปใช้ประโยชน์ได้  ผู้จัดทำจึงคิดทำเปเปอร์มาเช่ชิ้นนี้ขึ้นมา

 

โครงสร้าง 

 

ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

 

จัดทำโดย

นางสาววิภานาถ  เมืองจีน

เลขที่ 13 ม.4/1 

http://pic.free.in.th/id/bc304a444f71f628c1c2a4338476e4f2

http://pic.free.in.th/id/86c6d7d9cabad01cd8a7c1ba281b0d54

นาย ณรงค์ ตรียสูตร ม.4/1 เลขที่ 8

เปปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดู

เคโระน้อยบนสวรรค์ชั้น7

 

โดย

นายวิธวินท์   ทัศนา

ม.4/1  เลขที่3

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2555 

 

 แนวคิดที่มา  เนื่อจากทุกวันนี้ทั่วโลกประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้ข้าวของหลายๆอย่างแพงขึ้นมาก ทั้งนี้รวมถึงของเล่นด้วย ผู้จัดทำจึงคิดที่จะประดิษฐ์ของเล่นขึ้นเอง เพื่อลดขยะ ประหยัดเงิน และนำของที่เหลือใช้มาเพิ่มคุณค่าให้เป็นสิ่งหม่ๆเกิดขึ้น สืบเนื่องจากผู้จัดทำชื่อชอการ์ตูนเรื่องโปเกมอน จึงคิดประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาเป็นสัตว์ตัวหนึ่งในเรื่อง

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ
โมเดลสไลเดอร์
 โดย
นางสาวธนวรรณ รุ่งแสงสี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เลขที่ 12
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวคิดที่มา
ได้มองเห็นเด็กๆเล่นสไลเดอร์แล้ว ดิฉันจึงคิดอยากทำสไลเดอร์ แต่หากทำให้คนสามารถเล่นได้เหมือนของจริงนั้นก็ไม่สามารถทำได้ จึงได้ทำเป็นโมเดลสไลเดอร์ เนื่องจากวัสดุเหลือใช้ที่ใช้ในการประดิษฐ์ครั้งนี้ก็สามารถหาได้จากบริเวณชุมชน จึงทำให้การประดิษฐ์นั้นดำเนินไปได้ด้วยดี และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่นี้ คือ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกความอดทน รู้จักใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ สามารถนำชิ้นงานไปใช้งานได้จรอง โดยการวางตกแต่ง หรือนำไปใส่ของได้
โครงสร้าง
 
 
ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
 
 

เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ

PIGGY GREEN

โดย
นางสาวธนัชพร  สีผาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เลขที่ ๓๓

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

**********************************************************************************

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากผู้คนเป็นจำนวนมากที่ใช้สิ่งของแล้วทิ้ง ทำให้มีขยะเป็นจำนวนมาก ขยะแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาในการย่อยสลายที่ไม่เท่ากัน ขยะเมื่อมีอยู่ในปริมาณที่มากจึงใช้เวลาในการย่อยสลายนาน ขยะเหล่านี้จึงมีการย่อยสลายไม่ทัน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นดิฉันจึงมี   แนวคิดที่จะนำเศษวัสดุ(ขยะ)มาประดิษฐ์ออกแบบทำเป็นตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และเป็นการนำเศษวัสดุ(ขยะ)    มาทำให้เกิดประโยชน์ได้

โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปภาพของ markmodify

Laughing เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ Laughing

นาฬิกาพริกหวาน


 

นางสาว ธัญญลักษณ์  กรัตพงษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เลขที่ ๓๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔         

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากบ้านของดิฉันมีวัสดุเหลือใช้เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดน้ำ และมีหน้าปัดนาฬิกาที่ยังใช้ได้เหลืออยู่
และเกี่ยวเนื่องกับดิฉันชื่นชอบศิลปินคนหนึ่ง จึงทำให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานจึงนำทั้งสองอย่างมา
รวมกันจึงทำให้เกิดงานนี้ขึ้น

 

โครงสร้าง
 
เสร็จสมบูรณ์

 

รูปภาพของ markmodify

Laughing เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ Laughing

 ยานอวกาศจิ๋ว

โดย
นายศราวุธ  วรรประเสริฐ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เลขที่ ๑๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔         

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากทางบ้านของผู้จัดท้า มีเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น
ผู้จัดท้าจึงคิดวิธีทำให้เศษวัสดุนั้นมีประโยชน์ มีคุณค่ามากกว่าการปล่อยสิ่งของเหล่านั้นไว้โดยไม่ได้ใช้อะไรและได้
ประดิษฐ์เป็นของเล่นสำหรับเด็กหรือเป็นของตกแต่งภายในบ้าน อาคาร มีชื่อว่า “ยานอวกาศจิ๋ว”

โครงสร้าง
 
เสร็จสมบูรณ์

 

รูปภาพของ markmodify

Laughing เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ Laughing

ยีราฟกลายพันธ์

โดย

นางสาว ปริศนา บุญสวน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เลขที่ ๓๗ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔         

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาโลกร้อน เพราะเกิดจากมนุษย์เราใช้ของอย่างฟุ่มเฟือย ทิ้งขยะและสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้โลกร้อน เปเปอร์มาเช่เป็นวิธีหนึ่งที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหรือของใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ และยังเป็นงานที่สามารถเป็นอาชีพเสริมได้ การทำเปเปอร์มาเช่ถือเป็นวิธีลดโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่ง

โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์ 

รูปภาพของ markmodify

Laughing เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ Laughing

ยีราฟกลายพันธ์
 

โดย

นางสาว ปริศนา บุญสวน

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เลขที่ ๓๗ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔         

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาโลกร้อน เพราะเกิดจากมนุษย์เราใช้ของอย่างฟุ่มเฟือย ทิ้งขยะและสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้โลกร้อน เปเปอร์มาเช่เป็นวิธีหนึ่งที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหรือของใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ และยังเป็นงานที่สามารถเป็นอาชีพเสริมได้ การทำเปเปอร์มาเช่ถือเป็นวิธีลดโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่ง

โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

อาจาย์คะสมัครก่อนนะคะ พรุ่งนี้ presentจะกลับมาส่งงานค่ะ

รูปภาพของ kittipongbenz

Laughing เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ Laughing

บ้านออมสิน

 

 

โดย
นายกิตติพงษ์   ยะหัตตะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เลขที่ ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔         

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

 

*********************************************************************************************************************************แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากทางบ้านของผู้จัดทำ มีเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน เช่น กล่องกระดาษ ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น ผู้จัดทำจึงคิดวิธีทำให้เศษวัสดุนั้นมีประโยชน์ มีคุณค่ามากกว่าการทิ้งไว้เฉยๆ จึงเกิดเป็นที่ใส่ของและสามารถออมเงินได้ มีชื่อว่า “บ้านออมสิน”

โครงสร้าง

เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

รูปภาพของ nissan navara

Laughing เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ Laughing

RS Z18

โดย
นายรังสรรค์   สุวรรณราช
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เลขที่ ๙  

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔         

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากได้เข้าไปดูที่  http://www.thaigoodview.com/node/68948 แล้วได้เห็น เปเปอร์มาเช่ของรุ่นพี่ปีที่แล้ว (2553) ที่ทำกัน บวกกับที่บ้านมีเศษวัสดุที่เหลือใช้ เช่น ลังใส่น้ำมันเครื่องรถยนต์ ขวดนม ขวดน้ำ เป็นต้น จึงได้คิดที่จะทำให้เศษวัสดุดังกล่าว  มีประโยชน์ และคุณค่ามากกว่าเดิมจึงนำมาสร้างเป็นตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ ที่มีชื่อว่า RS Z18 ขึ้น 

โครงสร้าง

 เสร็จสมบูรณ์ 

รูปภาพของ markmodify

Laughing เปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ Laughing

RPG ออมสิน 

โดย
นายปัญญา  เทพสัตรา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เลขที่ ๘  

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔         

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่มากมายในบ้านข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดที่จะทำสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณสมบัติใช้งานได้ จึงได้ทำกระปุกออมสินและการออกแบบรูปร่างให้เป็นหัวระเบิดซึ่งได้ดูจากในอินเตอร์เน็ตแล้วเกิดความชื่นชอบ จึงทำให้การประดิษฐ์ RPG ออมสินเกิดขึ้น

โครงสร้าง

 

เสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปภาพของ markmodify

ขอขอบพระคุณมากครับอาจารย์ เดียวผมจะตามให้ทัน{$lang_emotions_tongue-out}

รูปภาพของ nissan navara

จะทันส่งหรือเปล่านี่

 

รูปภาพของ markmodify

ทันแน่นอนพี่สัน หนูคนดีคนเก่งCool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์