วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและรับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 10 คน

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพอลิเมอร์ ยกเว้นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และชีววิทยา โดยวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหการ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ·        

ประเภททุนการศึกษา

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)    1   ทุน

ทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง   7   ทุน

ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น    1  ทุน ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพ   2   ทุน

ทุนการศึกษาจากคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  > 7  ทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้ที่เวปไซด์http://eng.sut.ac.th/polymer/polymer53/images_news/191.pdf·        

การสอบคัดเลือก

-  สอบข้อเขียน (ภาษาไทย) ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ และความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

-  สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 044-224431 และ 044-224439 หรือ e-mail : nitinat@sut.ac.thkritiya@sut.ac.th

สมัครด้วยตนเองหรือทางอินเทอร์เนต ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  http://www.sut.ac.th/ces/admission/entrypage_a.html#p1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 115 คน กำลังออนไลน์