วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและรับทุนการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและรับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 10 คน

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพอลิเมอร์ ยกเว้นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และชีววิทยา โดยวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหการ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ·        

ประเภททุนการศึกษา

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)    1   ทุน

ทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง   7   ทุน

ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น    1  ทุน ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพ   2   ทุน

ทุนการศึกษาจากคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  > 7  ทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้ที่เวปไซด์http://eng.sut.ac.th/polymer/polymer53/images_news/191.pdf·        

การสอบคัดเลือก

-  สอบข้อเขียน (ภาษาไทย) ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ และความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

-  สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 044-224431 และ 044-224439 หรือ e-mail : nitinat@sut.ac.thkritiya@sut.ac.th

สมัครด้วยตนเองหรือทางอินเทอร์เนต ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  http://www.sut.ac.th/ces/admission/entrypage_a.html#p1

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 168 คน กำลังออนไลน์