ด่วน ! ถอดถอน “รศ.บัญญัติ "พ้นจากการตำแหน่งอธิการบดีม.ราชภัฏรำไพพรรณี เหตุบกพร่องในหน้าที่

รูปภาพของ puangpet

ด่วน ! ถอดถอน “รศ.บัญญัติ "พ้นจากการตำแหน่งอธิการบดีม.ราชภัฏรำไพพรรณี เหตุบกพร่องในหน้าที่
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 13:40:57 น.

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2554 ได้ลงมติถอดถอน รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ออกจากการเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เนื่องจากมีความบกพร่องในการบริหารงาน อันเป็นความผิดตามมาตรา30(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ด้วยคะแนนเสียงเห็นควรให้พ้นจากตำแหน่ง 13 เสียงไม่เห็นควรให้พ้นจากตำแหน่ง0เสียง และไม่ออกเสียง 4เสียง โดยการลงมติดังกล่าวมีผลบังคับทันที พร้อมกันนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ทำหน้าที่รักษาการณ์อธิการบดี และ ผศ.ไวกูณฑ์ ทองร่าม รศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รักษาการณ์รองอธิการบดี

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 7 ม.ค.54 ได้มีผู้บริหารและคณาจารย์ทำหนังสือร้องเรียนมายังสภาฯว่าอธิการบดีทำผิดระเบียบและบกพร่องในการบริหารงาน สภาฯจึงได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงได้รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง พบว่ามีมูลตามที่มีผู้ร้องเรียน ในการประชุมคณะกรรมการสภาฯวันที่ 4 ก.พ. จึงมีมติให้ส่งเรื่องความผิดทางวินัยของอธิการบดีไปให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ทั้งนี้เพราะอธิการบดีเป็นข้าราชการระดับสูง ในส่วนมูลความผิดด้านความบกพร่องในการบริหารงาน ให้อธิการบดีชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งในรูปของเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษรและทางวาจา ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อมาเมื่อวันที่ 10 ก.พ.54 อธิการบดีขอเลื่อนเวลาการส่งเอกสาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการขอเลื่อนส่งเอกสารฯเป็นภายในวันที่ 11 มี.ค.54

 ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการสภาฯวันที่ 1 เม.ย.54 ได้พิจารณาข้อบกพร่องในการบริหารงานของอธิการบดี โดยลงมติว่าอธิการบดีมีความบกพร่องในการบริหารงาน ด้วยคะแนนเสียงเห็นว่าอธิการบดีมีความบกพร่อง 16 เสียง และเห็นว่าไม่บกพร่อง 2 เสียง ในการประชุมคณะกรรมการสภาฯครั้งต่อมาในวันที่ 7 เม.ย.54 ได้พิจารณากรณีอธิการบดีบกพร่องต่อหน้าที่

โดยมติที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเป็นไปด้วยความสง่างาม จึงเสนอให้อธิการบดียื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งอธิการบดี(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54)ภายในวันที่ 11 เม.ย.54 แต่อธิการบดีไม่ยินดีในข้อเสนอดังกล่าว การประชุมครั้งต่อมาในวันที่ 12 เม.ย.54 ได้มีการพิจารณาถอดถอนอธิการบดีให้พ้นจากตำแหน่ง โดยมติที่ประชุมเห็นควรให้พ้นจากตำแหน่ง 13 เสียง ไม่เห็นควรให้พ้นจากตำแหน่ง 4 เสียง เนื่องจากคะแนนเสียงไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดขาดไป 1 เสียงเนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่ได้มีการถอดถอน รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ออกจากตำแหน่งอธิการบดี

แต่ทั้งนี้ได้ขอให้ปรับปรุงการบริหารงานของตัวเองและจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาความแตกแยกในมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบันผ่านมาเป็นเวลากว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.54จึงได้ทบทวนสถานภาพและการแก้ไขการบริหารของอธิการบดี ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น และกลับพบว่ามีความบกพร่องเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯจึงลงมติว่า รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ยังคงบกพร่องและให้มีการพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งอธิการบดีในการประชุมครั้งหน้าในวันที่ 19 มิ.ย. ซึ่งเป็นไป ตามมาตรา30(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

ขณะที่ รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม เปิดเผยว่า การถอดถอนตนเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ดังนั้นตนจะหารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม โดยอาจมีการฟ้องศาลปกครองต่อไป

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1308465693&grpid=&catid=19&subcatid=1903

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์