สุภาษิตไทย

 สุภา๋ษิตไทย หมายถึง คำพูดที่พูดออกมา 
ไม่ว่าจะเป็นทำนองสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย
แต่มีเนื้อความหรือความหมายที่ดี  เป็นคำตักเตือนสั่งสอน 
และสะกิดใจให้ระลึกถึงอยู่เสมอ    
                       
                             

สุภาษิตไทยมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน หรือเข้าใจเนื้อความได้ทันที   โดยไม่ต้องแปลความหมาย  ตีความหมายเช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
2. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน
หรือฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความนั้นในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ 
ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น  เช่น 
ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย

ตัวอย่างคำสุภาษิตไทย

1.หมากัดอย่ากัดตอบ หมายถึง คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาล คิดร้ายหรือประทุษร้ายเราอย่างใดอย่าทำตอบแต่ควรหลีกเลี่ยงไปเสีย

2.ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด
หมายถึง การทำความผิดใหญ่หลวง ย่อมไม่อาจปกปิดได้ ต้องมีผู้รู้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง3.ดินพอกหางหมู
หมาย
ถึง การทำสิ่งใดก็ตาม ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะความเกียจคร้าน
ไม่ทำให้สำเร็จโดยเร็ว ปล่อยให้คั่งค้างทับถมมากเข้า
งานจะเพิ่มพูนมากขึ้นทุกที ทำเท่าไรไม่มีเสร็จ
หรือหมายถึง หนี้สินไปก่อขึ้นไว้ทีละเล็กละน้อยจนมากมาย
ก็เรียกว่าเป็นดินพอกหางหมูเหมือนกัน

4.กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา :
แปลว่าคนที่เนรคุณคนเปรียบได้กับคนที่อาศัยพักพิงบ้านเขาอยู่แล้ว คิดทำมิด
ีมิชอบให้เกิดขึ้นภายในบ้านนั้น
ทำให้เจ้าของบ้านที่ให้อาศัยต้องเดือดร้อนคนโบราณเอาลักษณะของแมวที่ไม่ดี
คือกินแล้วไม่ขี้ให้เป็นที่กลับขึ้นไปขี้บนหลังคาให้เป็นที่สกปรกเลอะเทอะ
เพราะคนสมัยก่อนต้องการให้หลังคาสะอาดเพื่อรองน้ำฝนไว้กิน

จึงเอาแมวชั่วนี้ มาเปรียบเทียบกับคนชั่วที่ไม่รู้จักบุญคุณ

5. 
สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ


หมายถึง
สอนผู้ที่รู้ดีอยู่แล้ว ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด
ทั้งอาจเป็นที่ขบขันของผู้รู้เห็นอีกด้วย

6. ได้ทีขี่แพะไล่    หมายถึง    ซ้ำเติมเมือเห็นผู้อื่นเพลี่ยงพล้ำ