ห้องเรียนครูบีท วิชาภาษาไทย ใบงานที่ 3

รูปภาพของ nprjeetawin

ใบงานที่ 3

แบบทดสอบ  (10 คะแนน)  

ข้อที่ 1 :  ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง อิ กับ อะ

1.  เอียะ

2.  เอือะ

3.  อัวะ

4.  เอีย


ข้อที่ 2 :  ข้อใดไม่ใช่เสียงสระประสมระหว่างเสียงสระกับเสียงพยัญชนะ

1.  อำ

2.  ใอ

3.  อัว

4.  เอา


ข้อที่ 3 :  ข้อใดเป็นเสียงพยัญชนะโฆษะ

1.  ก ค ป ฟ

2.  ต ท จ ช

3.  ช ฟ ซ ฮ

4.  ย ร ล ว


ข้อที่ 4 :  พยัญชนะไทยข้อใดมีเสียงและรูปพยัญชนะถูกต้อง

1.  ๒๑ เสียง ๔๒ รูป

2.  ๒๑ เสียง ๔๔ รูป

3.  ๒๒ เสียง ๔๔ รูป

4.  ๒๒ เสียง ๔๕ รูป


ข้อที่ 5 :  ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงคำควบกล้ำ

1.  ขวาน

2.  ตลก

3.  ปรอท

4.  ขจร


ข้อที่ 6 :  ข้อใดมีตัวสะกดในมาตรา กน

1.  กราฟ

2.  กาญจน์

3.  เปรี้ยว

4.  บาท


ข้อที่ 7 :  วรรณยุกต์ในข้อใดมีเสียง โท

1.  เดือน

2.  แรด

3.  น้อง

4.  สาว


ข้อที่ 8 :  คำข้อใดผันวรรณยุกต์ได้ครบห้าเสียงทั้ง ๒ คำ

1.  คา เชิ้ต

2.  หน้า ขา

3.  จับ จาบ

4. กาง อ้วน


ข้อที่ 9 :  ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงทุกคำ

1.  แร้นแค้น ราบคาบ

2.  ผิดชอบ ชั่วดี

3.  พูดจา เกรงกลัว

4.  แนะนำ เหาะเหิน


ข้อที่ 10 :  คำในข้อใดต่างมาตราตัวสะกดมากที่สุด

1.  ตกแตกแหลกหมด

2.  ดอกไม้เมืองไทยหอม

3.  ขนุนร่วงลงมา

4.  เขาเดินเรียนนานนะ


 หมูมาก มาก .....  ทำให้เสร็จภายในคาบเรียนนี้นะคะ

[ใบงานที่ 1]  [ใบงานที่2]

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 310 คน กำลังออนไลน์