ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เครื่องมือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อเชื่อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆด้วย ฮาร์ดแวร์มีหลายประเภท ทำหน้าที่แตกต่างกันตามระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่

1.แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) ทำหน้าที่รับข้อมูลตัวหนังสือหรือสัญลักษญ์ต่างๆ ด้วยการกดที่แป้นพิมพ์ ภายในมีแผงวงจร            อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแปลงตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่กดลงไปเป็นรหัสหรือข้อมูลดิจิทัล มีตำแหน่งของแป้นพิมพ์เรียงกันเหมือนเครื่องพิมพ์ดีด       แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ แป้นตัวอักษรหรือแป้นหลัก (Main Key) แป้นตัวเลข (Numeric) แป้นคำสั่ง (Function Key) และแป้นลูกศร (Arrow Key) แป้นพิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เช่น

1.1แป้นพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแบบ พีดีเอ (PDA : Personal Digital Assistant)

1.2แป้นพิมพ์แบบไร้สาย (Wireless Keyboard)

1.3 แป้นพิมพ์แบบการยกศาสตร์ (Ergonomic Keyboard)

     

2.เมาส์ (Mouse) เป็นฮาร์ดแวร์ทำหน้าที่รับข้อมูล ด้วยตัวควบคุมชี้ตำแหน่งหรือ เคอร์เซอร์ (Curser) บนจอภาพ โดยจะรับข้อมูลผ่านคำสั่งคลิก ดับเบิลคลิก คลิกขวา และ การเเดรก (Drag)

2.1 เมาส์แบบมีลูกบอลยางด้านล่างหรือเมาส์แบบกลไก (Machanical Mouse)

2.2 เมาส์แบบไร้สาย (Wireless Mouse)

2.3 เมาส์แบบใช้แสงอินฟราเรด (Optical Mouse)

     

3.สแกนเนอร์ (Snanner) เป็นอุปกรณืรับข้อมูลที่ได้จากการแปลงค่าแสงที่ตกกระทบวัตถุให้เป็นสัญาญณดิจิทัลทีแสดงผลออกมาในรูปแบบของไฟล์รูปภาพภายในคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

3.1 ออพติคัลสแกนเนอร์ (Optical Scanner) ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูลประเภทข้อความและรูปภาพ แบ่งเป็น 4 แบบ คือ สแกนเนอร์ระนาบ (Flatbed)  สแกนเนอร์แบบปากกา (Pen or Handheld) สแกนเนอร์แบบดึงกระดาษ (Sheet-Feb)  สแกนเนอร์แบบดรัม (Drum)

 

3.2 ออพติคัลรีดเดอร์ (Optical Reader) แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สแกนเนอร์ที่ใช้กับสัญลักษณ์ (OCR : Optical Character Recognition)  สแกนเนอร์ที่ใช้กับเครื่องหมาย (OMR : Optical Mark Reader)  สแกนเนอร์ที่ใช้อ่านข้อมูลที่พิมพ์ด้วยน้ำหมึก (MICR : Magnetic-Ink Charecter Reader)  สแกนเนอร์ที่ใช้อ่านข้อมูลแบบ บาร์โค้ด (Barcode Scanner)

 

4.กล้องวิดีโอดิจิทัล (Video Digital Camera) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะบันทึกข้อมูลลงในหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำรอง มีนัำหนักเบา พกพาสะดวก สามารถดูไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้จากจอภาพที่ตัวกล้องหรือเชื่อมต่อกับจอภาพของคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ก็ได้ โดยจะแสดงข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ รีมูฟไดรฟ์ (Removable Drive)

 

5.กล้องวิดีโอพีซี (Video PC Camera) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่พัฒนวขึ้นเพื่อถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหวของคู่สนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีขนาดเล็ก เวลาใช้งานต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายสัญญาณ เพื่อทำเป็น เว็บแคม (Web Cam) หรือทำเป็น วิดีโอเทเลโฟนคอล (Video Telephone Call) ปัจจุบันนิยมนำกล้องวิดีโอพีซีติดตั้งที่จอภาพของคอมพิวเตอร์โดยตรง

 

6.การ์ดแสดงผล (Display Card) มีลักษณะเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า การ์ดจอ ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดผ่านทาง สล็อต (Slot) แล้วแสดงผลผ่าน พอร์ต (Port) เร่งความเร็วกราฟิก ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัลไปเป็นสัญญาณแอนะล็อก เพืื่อประมวลผลภาพกราฟิกทั้งหมดส่งไปแสดงผลที่จอ

 

7.การ์ดเสียง (Sound Card) มีลักษณะคล้ายกับการ์ดแสดงผล แต่ทำหน้าที่รับข้อมูลเสียงมาประมวลผลให้เป็นสัญญาณดิจิทัล แล้วเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลให้กลับไปเป็นสัญญาณแอนะล็อกส่งไปยังลำโพงหรือหูฟังในรูปแบบของข้อมูลเสียง การติดตั้งในคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายกับการ์ดแสดงผล เมนบอร์ดบางประเภทมีการติดตั้งการ์ดเสียงลงบนเมนบอร์ดโดยตรง เรียกว่า Build in หรือ On Board

 

8. การ์ดเครือข่าย (Network Card) หรือการ์ดแลน (LAN Card) หรือนิกส์ (NIC : Network Interface Card) ทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์อื่น ๆ หรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันในระบบเครือข่าย ปัจจุบันนิยมใช้การ์ดเครือข่ายชนิดที่มีช่องเชื่อมต่อแบบยูเอสบี (USB) เพื่อรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น

 

9.เมนบอร์ด (Mainboard) หรือมาเตอร์บอร์ด (Motherboard) เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งแผงวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆส่วนเข้าด้วยกัน เช่น ซีพียู แรม การ์ดแสดงผล การ์ดเสียง และการ์ดเครือข่าย เมนบอร์ดจึงจัดเป็นแผงวงจรหลักที่สำคัญของคอมพิวเตอร์

 

10.ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เป็นฮาร์ดแวร์สำหรับบันทึกข้อมูลหลักที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าแบบบันทึกข้อมูลอื่น ๆ มีหลักการทำงานเหมือนกับแผ่นดิสเกตต์ คือ การอ่านข้อมูลบน จานแม่เหล็ก  (Magnetic Disk) มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ภายในประกอบด้วยจานแม่เหล็กจานแม่เหล็กเรียงซ้อนหลาย ๆแผ่น แต่ละแผ่นสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง 2 ด้าน เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ชำรุดเสียหายง่าย และทีน้ำหนักมากกว่าสื่อบันทึกข้อมูลอื่น ๆ จึงไม่นิยมพกพา ติดตั้งไว้ภายในเคสของคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

11.เครื่องอ่านเขียนแผ่นดีวีดี (DVD Drive) ใช้สำหรับอ่านและบันทึกข้อมูลด้วยแผ่นดีวีดี พัฒนามาจากเครื่องอ่านเขียนแผ่นซีดี (CD Drive) ทำให้สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้ทั้งแผ่นดีวีดีและแผ่นซีดี มีหลักการทำงานด้วยการบันทึกข้อมูลลงบนจานแม่เหล็กด้วยเทคโนโลยีในการบีบอัดข้อมูล ทำให้มี แทร็ก (Track) จำนวนเล็กและมากจึงสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่าแผ่นซีดี

 

12.จอภาพ (Moniter) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่แสดงผลเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นหลัก ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

12.1 จอภาพวีจีเอ (VGA : Video Graphics Array) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ จอภาพแบบซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube) และจอภาพวีจีเอแบบแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display)

12.2 จอภาพแบบก๊าซพลาสมา (Gas Plasma Moniter) 

12.3 จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen Moniter)

 

13.ลำโพง (Speaker) ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบเสียง หากเป็นแบบที่ใส่ที่หูเพื่อฟังคนเดียวจะเรียกว่่าหูฟัง (Headphone)โดยจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายส่งสัญญาณเชื่อมต่อที่ช่องของการ์ดเสียง ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ใช้งานเทคโนโลยีไร้สายกับลำโพงหรือหูฟังได้ด้วย

 

14.เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในหน่วยแสดงผล เครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.1 เครื่องพิมพ์แบบกระทบ (Impact Printer) ใช้หัวเข็มตอกหรือกระทบให้ผ้าหมึกพิมพ์อักขระบนวัตถุ

1.2 เครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ (Non-impact Printer) เป็นการใช้หมกฉีดพ่นไปบนกระดาษ บางชนิดใช้ความร้อนและการกดทัเพื่อสร้างตัวอักษรหรืรูปภาพ ทำให้ไม่เกิดเสียงดังเหมือนเครื่องพิมพ์แบบกระทบ ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer)  เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)  เครื่องพิมพ์รูปภาพ (Photo Printer) เครื่องพิมพ์ฉลาก (Label Printer)  และเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Portable Printer)

 

15.ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) ทำหน้าที่จัดเก็บหรือบันทึกข้อมูล ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีรูปที่สวยงาม น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ราคาถูก มีพื้นที่ในการจักเก็บมาก และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้สะดวกผ่านทางช่องสัญญาณยูเอสบีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ถูกพัฒนาให้มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น โดยแบ่งตามความสามารถได้ 2 ประเภท คือ

15.1 ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ที่สามารถบันทึกข้อมูลไดอย่างเดียว

15.2 ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ประเภท MP3 นอกจากจะสามารถบันทึกข้อมูลได้แล้ว ยังเพิ่มความสามารถในการรับสัญญาณวิทยุ และเล่นไฟล์เสียงประเภท MP3 ได้ 

 

16.เคส (Case) เป็นกล่องเหล็กหรือพลาสติกชนิดแข็ง ใช้สำหรับติดตั้งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น เมนบอร์ด เครื่องจ่ายไฟ เครื่องอ่านเขียนแผ่นดีวีดี การ์ด และการ์ดเครือข่าย เคสแบ่งตามลักษณะการตั้งเคสแบบที่วางในแนวนอนหรือเดสก์ท็อปเคส (Desktop Case) และเคสแบบที่วางในแนวตั้งหรือทาวเวอร์เคส (Tower Case) โดยทาวเวอร์เคสแบ่งตามขนาดเป็นมินิทาวเวอร์ (Mini Tower) มีเดียมทาวเวอร์ (Medium Tower) และทาวเวอร์ (Tower) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปจะเป็นแบบมินิทาวเวอร์และมีเดียมทาวเวอร์ ส่วนเคสแบบทาวเวอร์จะนิยมใช้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์