งานครั้งที่ 2 ม.6/8 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 2 ม.6/8 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 • สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ไม่ใช่คน เช่น พืช สัตว์ มุมต่างๆ ห้องต่างๆ หน้าห้อง เป็นต้น
 • ความยาว อย่างน้อย 50 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 5 ภาพ พยายามให้เป็นภาพที่ถ่ายเอง
  (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
 • ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง
 • ส่งงานภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนในห้อง มีที่ไม่ถูกต้องตรงไหนในการทำบล็อก (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511
 • รูปภาพของ sss28305

  ใหม่

  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ (อาจมีแก้ไขเพิ่มเติม)

  เรื่อง ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์&ต้นว่านหางจระเข้:แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  http://www.thaigoodview.com/node/103883

  รูปภาพของ sss28225

  ส่งงานค่ะ

  การแยกขยะในโรงเรียน : แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  http://www.thaigoodview.com/node/105881

  นส.จิตตา   โสภา ม.6/8  เลขที่8

  รูปภาพของ sss28223

  ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ  ต้นมะยม

  นางสาวนุชจรี  ภูสีเงิน เลขที่ 7 ม.6/8

  http://thaigoodview.com/node/105883

  รูปภาพของ sss28246

  ส่งงานค่ะ

  เรื่อง แมวภายในโรงเรียนค่ะ : แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  http://thaigoodview.com/node/105885

  ญาณิศา เมนะเนตร ม.6/8 เลขที่ 13

  รูปภาพของ sss28230

  ดอกผกากรอง 

   

  http://www.thaigoodview.com/node/105869 

  รูปภาพของ sss28222

  http://www.thaigoodview.com/node/105876

  ดอกกล้วยไม้ค่ะ

  นส.ธันย์ชนก   ทวีเลิศทรัพย์ เลขที่6 ม.6/8

  รูปภาพของ sss28227

  ดอกลีลาวดีค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/105880

  รูปภาพของ sss28265

  ส่งงานค่ะ

  ต้นสาวน้อยประแป้ง

  http://www.thaigoodview.com/node/105875

  รูปภาพของ sss28236

  ต้นสร้อยอินทนิล :)
  http://www.thaigoodview.com/node/

  รูปภาพของ sss28210

  ส่งค่ะภาวะโลกร้อน

  http://thaigoodview.com/node/106890

  รูปภาพของ sss28251

  ส่งงาน

  ดอกหน้าวัวค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/105862

  รูปภาพของ sss28301

  ต้นข้าหลวงหลังลายค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/105867

  นางสาวเกตน์สิรี  จิรกานต์สกุล ม.6/8 เลขที่ 30

  รูปภาพของ sss28307

  ดอกไม้ประจำสีของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  http://www.thaigoodview.com/node/103894

  มณีสมร แซ่อึ้ง ม.6/8 เลขที่35

  รูปภาพของ sss28315

   

  หญ้า

  http://www.thaigoodview.com/node/105604

  น.ส.โปรดปราน  เลาะวิธี เลขที่ 39

  รูปภาพของ sss28313

  อนุรักษ์พลังงานกับรร.สตรีศรีสุริโยทัย

  http://www.thaigoodview.com/node/103887

  ชาลิสา  ทัศนเมธิน  เลขที่38

  รูปภาพของ sss28268

  ต้นราชาวดี

  นางสาว จิตตานันทิ์ สรรพวัฒน์

  http://www.thaigoodview.com/node/103891

  รูปภาพของ sss28269

  ส่งงานค่ะ

  อรอนงค์  เลิศสมผล ม.6/8  เลขที่ 23

  http://www.thaigoodview.com/node/103889

  รูปภาพของ sss28249

   ส่งงานค่ะ  ต้นปีบ

  http://www.thaigoodview.com/node/103893

  ธรชญาน์   สุขสายชล ม.6/8 เลขที่ 14

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์

  รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul