ประเภทซอฟต์แวร์

รูปภาพของ dsnsuwattana

 ซอฟต์แวร์  เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่างๆตามต้องการ โดยชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ ( Programming Language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมีโปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนักเขียนโปรแกรมเป็นผูใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียนซอฟต์แวร์ต่างๆ ขึ้นมา    ซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software )
       โดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนควบคุมการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการทำงานส่วนอื่นๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้ต่อไป
2.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software )
        จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในการช่วยทำงานต่างๆ ให้กับผู้ใช้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น

1.ไมโครซอฟต์วินโดวส์เอ็กซ์พี (Microsoft Windows XP) เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไมโครซอฟต์ที่พัฒนาจากซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ 98 ทำให้มีลักษณะโดดเด่นด้านความสวยงามเหมือนจริง มีการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ใช้งานได้โดยผู้ใช้หลายคนด้วยระบบล็อกอิน (Log In) และล็อกออฟ (Log Off) ช่วยในการแยกฐานข้อมูลอย่างชัดเจนด้วยการใส่รหัสผ่านของผู้ใช้

2.ไมโครซอฟต์วินโดวส์วิสตา (Microsoft Windows Vista) เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของบริษัทไมโครซอฟต์ที่พัฒนาจากไมโครซอฟต์วินโดวส์เอ็กซ์พี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น มีรูปแบบที่สวยงาน ทันสมัย และมีความสามารถในการค้นหาข้อมูล ความปลอดภัย และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ดียิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ไมโครซอฟต์วินโดวส์วิสตาก็จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการติดตั้งซอฟต์แวร์มากกว่าไมโครซอฟต์วินโดวส์เอ็กซ์พี

3.ลินุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบัติการที่นำไปใช้งาน ประยุกต์ แก้ไข และปรับปรุงโดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปและใช้แฟ้มหรือไฟล์ข้อมูลร่วมกับระบบปฏิบัติการอื่นๆได้ มีลักษณะหน้าต่างการทำงานคล้ายระบบปฏิบัติการของบริษัทไมโครซอฟต์ ปัจจุบันนิยมใช้ลินุ๊กซ์เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต

4.วินซิป (WinZip) เป็นซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ที่ใช้บีบอัดไฟล์ข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกในการจัดในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรอง เมื่อต้องการใช้งานข้อมูลจะต้องคลายหรือขยายไฟล์ข้อมูลให้มาเป็นนามสกุลเดิมก่อน จึงจะสามารถใช้งานข้อมูลนั้นได้อีกครั้ง

5.วินโดวส์เอ็กซ์พลอเรอร์ (Windows Explorer) เป็นซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ที่ช่วยในการการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ เหมือนกับการดูแลข้อมูลด้วย My Computer แต่มีจุดเด่นคือ Windows Explorer จะแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดเป็นลำดับชั้น เหมือนแผนภูมิต้นไม้ ทำให้เข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว

6.ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Microsoft Office) เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน ตัวอย่างซอฟต์แวร์ในชุดไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เช่น              

1.ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word) เป็นโปรแกรมที่นิยมในการประมวลผลคำ มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่นๆ อีกมากมาย

2.ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงาน มีความสามารถในการคำนวณสูตรต่างๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์อีกด้วย

3.ไมโครซอฟท์ แอคเซส (Microsoft Access) เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เป็นที่นิยมสำหรับการทำงานในระดับสำนักงาน และ องค์กรขนาดเล็ก สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล พิมพ์รายงาน จัดทำเว็บไซต์ในการรับ/ส่ง ข้อมูล และยังสามารถเขียนกลุ่มโปรแกรม (Module) เพื่อใช้ในการทำงานได้

4.ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) เป็นโปรแกรมนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอผลงานในแบบต่างๆ รวมถึงมีแม่แบบที่ช่วยผู้ใช้ใช้งานอย่างงายดาย และมีแอฟเฟ็คแบบต่างๆ ช่วยตกแต่งให้งานนำเสนอมีความสวยงาม

7.อะโดบีโฟโต้ชอป (Adobe Photoshop) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขตกแต่งรูปภาพ สร้างกราฟิก และสร้างตัวอักษร ในลักษณะต่างๆ เครื่องมือในซอฟต์แวร์จะมีลักษณะเหมือนอุปกรณ์ในการวาดภาพ ผู้ใช้งานควรมีความรู้ด้านศิลปะเพื่อให้สามรถสร้างหรือตกแต่งภาพได้สวยงามมากยิ่งขึ้น

8.วินโดวส์มีเดียเพลเยอร์ (Windows Media Player) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ใช้สำหรับการเล่นไฟล์มัลติมีเดียประเภทวิดีโอ เพลง และดูรูปภาพ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบที่สวยงามและสามารถเปลี่ยนหน้าต่างได้หลายรูปแบบ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์