"สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ" เดินสายปรองดอง ฟื้นความสัมพันธ์ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ลดกระแสแตกแยก

รูปภาพของ puangpet

"สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ" เดินสายปรองดอง ฟื้นความสัมพันธ์ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ลดกระแสแตกแยก
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 12:40:55 น.

ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะรักษาการณ์อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่า หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีมติให้ตนรักษาการณ์ในตำแหน่งอธิการบดีแทนอธิการบดีเก่าที่ถูกถอดถอนไป ตนได้มีความพยายามที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความสามัคคีปรองดองในหมู่คณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่ให้มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเหมือนที่ผ่านมา โดยได้เดินสายพบกับคณบดีทั้งหมด 11 คณะในมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึ่งปรากฏว่าคณบดีทุกคณะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบกันต่อไป

ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนที่รักษาการณ์ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะเดินหน้าตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยในการวางแผนพัฒนาทั้งด้านวิชาการ หลักสูตร การรับนักศึกษาและอาจารย์ที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งภาคตะวันออก โดยวางแผนที่จะลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย อาทิ การร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และเปิดคณะแพทยศาสตร์ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

อนึ่ง ศ. ดร. สิริวัฒน์  เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) และเป็นนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล   เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านชีววิทยา พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ เป็นที่ยอมรับกันทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย มีผลงานทางวิชาการที่มีชื่อเสียงและยังเป็นผู้ผลิตตำราในระดับนานาชาติที่ได้รับการจัดพิมพ์จาก Harvard University Press ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมผึ้งเอเชีย(Asian Apicultural Association) ซึ่งมีสมาชิก 30 ประเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว และเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้านการวิชาการและการบริหารมากกว่า 30 ปี

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1309326075&grpid=&catid=19&subcatid=1903

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์