ร.ร.เอกชนเฮ ตั้งก่อนปี 50 ยกเว้นโอนกรรมสิทธิ์

รูปภาพของ puangpet

ร.ร.เอกชนเฮ ตั้งก่อนปี 50 ยกเว้นโอนกรรมสิทธิ์
1 กรกฎาคม 2554, 05:35 น.

เลขาฯกช. เผย ที่ประชุมกช.อนุมัติยกเว้นการเสียภาษีและกำหนดบทเฉพาะกาลให้ร.ร.เอกชนตั้งก่อนปี 50 ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิทธิครอบครองให้แก่โรงเรียน พร้อมผ่อนผันตราสารจัดตั้ง...

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กช. ที่ประชุมได้รับทราบ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 54 โดยแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ในสาระสำคัญดังนี้ กำหนดให้เลขาธิการ กช. มีฐานะเป็นอธิบดี มีการเพิ่มเติมคำว่า โรงเรียนนอกระบบ ให้รวมถึงโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมคำว่า บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้รองรับกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน ได้แก่ ครูธุรการ บรรณารักษ์ ครูพยาบาลและครูชาวต่างชาติ พร้อมเพิ่มเติมเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน โดยกำหนดให้มีการยกเว้นการเสียภาษีและมีการกำหนดบทเฉพาะกาลให้โรงเรียนเอกชนที่ตั้งก่อนปี 2550 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิทธิครอบครองให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งผ่อนผันการจัดทำตราสารจัดตั้ง

เลขาธิการ กช.กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องกองทุนสำรองที่เดิมได้กำหนดให้โรงเรียนแต่ละแห่งต้องจัดตั้งและส่งผลกำไรมาเพื่อสมทบเข้ากองทุนสำรองของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร้อยละ 3 นั้น เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผลกำไร และมีโรงเรียนเอกชนเพียงไม่กี่แห่งที่จัดส่งผลกำไรมาให้ ดังนั้นหลังจากนี้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งไม่ต้องส่งผลกำไรมาอีก ขณะที่เรื่องประกันสังคม ซึ่งที่ผ่านมานับเป็นปัญหาใหญ่เพราะไม่สามารถรับสิทธิประกันสังคมได้ แต่หลังจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ทั้งในและนอกระบบกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ รวมถึงลูกจ้าง คนงานสามารถเข้าไปใช้สิทธิประกันสังคมได้

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/182995

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์