สมเด็จพระเทพ" ทรงหนุนลูกเสือปลูกสามัคคี

รูปภาพของ puangpet

สมเด็จพระเทพ" ทรงหนุนลูกเสือปลูกสามัคคี
2 กรกฎาคม 2554, 05:15 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงมีพระราโชวาทแก่คณะลูกเสือยุวกาชาด ปลูกฝังให้มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งรู้จักสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม...

เมื่อเวลา 17.00 น. 1 ก.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ พร้อมกันนี้ทรงมีพระราโชวาทแก่คณะลูกเสือยุวกาชาด ที่เข้าปฏิญาณตนและสวนสนามตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่กิจการลูกเสือได้ดำเนินครบ 100 ปีด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของกิจการลูกเสือแสดงให้เห็นว่ากิจการลูกเสือมีคุณค่ามีประโยชน์จริง ช่วยในการเสริมสร้างความเจริญบุคคลและสังคม ทั้งยังสร้างความเจริญรุ่งเรืองผาสุกให้กับชาติบ้านเมือง เยาวชนที่เข้ามาร่วมในคณะลูกเสือนอกจากจะได้รับการฝึกฝนฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในตนเอง แล้วยังได้รับการปลูกฝังให้มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งรู้จักสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตรัสต่อไปว่า แม้ว่าวันนี้สภาพสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่วิธีการฝึกหัดตามแบบของลูกเสือก็ยังเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ที่เหมาะสม ไม่ล้าสมัย เป็นวิธีการที่ได้ผลในการปลูกฝังอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีที่มีค่าของสังคม ดังนั้น ลูกเสือเนตรนารีและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จึงควรตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย และแบบแผนของลูกเสือ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้งานของคณะลูกเสือแห่งชาติมีความมั่นคงและก้าวหน้า และอำนวยผลประโยชน์แก่เยาวชนและประเทศชาติสืบไป

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/183255

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์