อาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28022

 

มุมอาคารญาณีที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยการทำที่บังแดดเพื่อลดความร้อน

 

อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน “อาคารญาณี บุณยินทุ” สร้างขึ้นตามโครงการคืนโลกสดใสลดใช้พลังงานซึ่งโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบันในการดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานนี้โรงเรียนได้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนมาโดยตลอด และพบว่างบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานโดยเฉพาะค่ากระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานมีการตรวจวัดประสิทธิภาพความสว่างภายในห้องเรียน ปรับปรุงหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ โคมไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแสงปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง (เบอร์ ๕) ทำแผงเกร็ดบังแสงที่สามารถระบายความร้อนจากแสงแดดที่ตกกระทบอาคารติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน Building Energy Management System เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การใช้พลังงานช่วยให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการต่างๆ ในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้ดำเนินการโดยความร่วมมือของ
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโดยนักเรียนแต่ละคณะสีรับผิดชอบเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานในการเดินทาง การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ผลิตภัณฑ์ตามหลัก 7R และการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การดำเนินการอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จึงส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างรู้คุณค่า ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับรางวัล Energy Mind Award
ระดับ ๕ ดาว ในปี ๒๕๕๑ และปี ๒๕๕๓

ป้ายการเปิดอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน 
วีดิโอ เปิดอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน 
รูปภาพของ sss28018

เนื้อหาดีอะ ชอบ

ภาพสวยดี

แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้

เฟินควรใส่เพลงโรงเรียนนะ

^_^

รูปภาพของ sss28031

สวยมากอ่ะเฟิร์น น่ารักอ่ะ
ฮ่าๆๆ

รูปภาพของ sss28000

ภาพสวยมาก เนื้อหาก็ดี แถมยังมีภาษาอังกฤษกับจีนด้วย

คนทำก็สวย เริ่ดค่ะ :)

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

รวดเร็วดี แต่น่าจะมีรูปอาคารญาณีนะ และห้องต่างๆในอาคาร

เอานกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์