ห้องส่งงานที่ 1 ชั้น ม. 3

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน www.thaigoodview.com และ upload รูปภาพตัวเองใส่  แล้ว สร้าง บล๊อก รายงานตัว แล้วให้ไปรายงานตัวกับครูที่ www.thaigoodview.com/node/102644

รูปภาพของ nws_priwarin

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง ไพรวรินทร์  ศรีประดู่  ชั้นม.3 เลขที่ 19หนูขอส่งงานตามลิงก์http://www.thaigoodview.com/node/103253

รูปภาพของ nws_toey

ผมส่งงานตามลิ้งค์นี้ครับhttp://www.thaigoodview.com/comment/reply/103199#comment-form

รูปภาพของ nws_thippawan

สวัสดีค่ะหนูทิพวัลย์ พรมดี ส่งงานตามลิงก์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/103256

รูปภาพของ nws_narumon

สวัสดีค่ะ  หนูชื่อเด็กหญิง  นฤมล   คำสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   เลขที่16  หนูส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/103251

สวัดดีค่ะหนูชื่อ เด็กหญิง ธิดารัตน์  โสวรรณี  ชั้นม.3  เลขที่21  หนูส่งงานตามลิค์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/103247

รูปภาพของ nws_suputr

สวัสดีค่ะหนูส่งงานตามลิ้งค์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/comment/reply/103199#comment-form

รูปภาพของ nws_khanita

สวัสดีค่ะ หนูชื่อ เด็กหญิง ขนิษฐา พรมดี ม.3 เลขที่ 6 http://www.thaigoodview.com/comment/edit/105091

รูปภาพของ ChokawSowannee

สวัสดีคะเด็กหญิงช่อแก้ว  โสวรรณี  ส่งงานตามดิงคิ์http://www.thaigoodview.com/node/105090

รูปภาพของ nws_priwarin

สวัสดีค่ะหนูชื่อ ไพรวรินทร์ ศรีประดู่ หนูส่งงานตามลิงก์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/103240

สวัสดีค่ะหนูช์่อ เด็กหญิง ฟ้า นันตะนะ หนูส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/103246 

รูปภาพของ janejiragudthaleang

สวัสดีค่ะอาจารย์หนูส่งงานอาจารย์ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/103233

รูปภาพของ nws_chidchanok

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิดชนก บุญบำเรอ ส่งงานตามลิงก์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/103234

 สวัสดีค่ะ หนูชื่อ เด็กหญิง ฟ้า นันตะนะ  หนูส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/103242

รูปภาพของ nws_kademanee

สวัสดีค่ะส่งงานคะ http://www.thaigoodview.com/node/103236

รูปภาพของ nws_chidchanok

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิดชนก บุญบำเรอ ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/103234

รูปภาพของ nws_Janejirapungla-or
สวัสดีค่ะ เด็กหญิงเจนจิรา  พวงละออ  หนูส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/103232

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์