อาคารอนุรักษ์พลังงาน : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28258

    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีแหล่งเรียนรู้มากมายหลายแหล่ง ทั้งแหล่งเรียนรู้ครอบครัวและชุมชน แหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระวิชา

 และคลังปัญญาที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียน ก็คือ ห้องสมุด แต่ก็ไม่เห็นมีใครเข้าซักเท่าไร 

ในเมื่อไม่มีใครเข้าไปอ่าน ก็เลยเอาความรู้ออกมานอกคลังให้อ่านกัน   

การดำเนินงานปรับปรุงอาคารต้นแบบด้านอนุรักษ์พลังงาน อาคารญาณี บุณยินทุ ของการไฟฟ้านครหลวง โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้านครหลวงในวงเงิน 2,250,000 บาท เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน( Qutstanding Energy Learning Center ) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้ผ่านการคัดเลือกเกณฑ์มาตราฐานระดับสูงสุด ได้รับโล่เกียรติยศรางวัล Energy Mind Award จากการไฟฟ้านครหลวง พร้องเงินรางวัล  100,000 บาท โดยมัสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ในปี พ.ศ.2551 จำนวน 3 โรงเรียน เนื่องจากผลการประเมินพบว่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีแผนการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนและกำหนดผู้รับผิดชอบนโยบายอย่างชัดเจน บุลคลากรของโรงเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมถึงมีการดำเนินการในการอนุรักษ์พลังงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และในปี พ.ศ.2553 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยยังคงรักษามาตรฐาน โดยได้ผ่านการคัดเลือกเกณฑ์มาตราฐานระดับสูงสุด ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ได้รับโล่เกียรติยศรางวัล Energy Mind Award พร้อมด้วยเงินรางวัล 100,000 บาทเป็นครั้งที่ 2

 

น่าภาคภูมิใจกับโรงเรียนเรา เป็นการเริ่มต้นที่ดี 55555     รูปที่ถ่ายมามุมกล้องสวยๆ  ชอบๆ :)

รูปภาพของ sss28286

ถ้าโรงเรียนได้รางวัลอีก น่าจะประบปรุงทั้ง 3 อาคาร ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานทุกอาคารเลย

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์