อาคารอนุรักษ์พลังงาน : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28258

การปรับปรุงอาคาร ญาณี บุณยินทุ เป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง มีวัตถประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารต้นแบบให้แสดงผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สถานศึกษาอื่น ๆ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ นำไปพัฒนาหรือประยุกต์เป็นแนงทางในการอนุรักษ์พลังงาน
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้ร่วมกันลงนาม (  MOU ) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน  "คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน" เมื่อวันที่ 24 กันยานยน
พ.ศ.2552 การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการปรับปรุงอาคารญาณ๊ บุณยินทุ โดยใช้เวลาส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนและวันหยุดราชการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดมาตราการดังนี้

1. มาตราการการเลือกอาคาร
   1.1 การทาสีภายนอกและภายใน เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร และเพิ่มแสงสว่างภายในอาคาร ดำเนินการโดยฝ่ายงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ใช้งบประมาณของโรงเรียน
1.2 การปรับปรุงส่วนประกอบอาคารป้องกันความร้อนผ่านกระจกหน้าต่างและเพิ่มแสงสว่างจากธรรมชาติ ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงติดตั้งเกล็ดอลูมิเนียมบังแสงและความร้อนด้านหน้าอาคาร ตั้งแต่ชั้น 2 ถึงชั้น 5
1.3 การเปลี่ยนหน้าต่างของห้องเรียนชั้น 4 และชั้น 5 อาคารญาณี บุณยินทุ เป็นกระจกเพื่อเพิ่มแสงสว่างจากธรรมชาติ ดำเนินการโดยฝ่ายงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ใช้งบประมาณของโรงเรียน
1.4 การปรับปรุงการรั่วซึมของอากาศที่กรอบหน้าต่าง และ ประตู เพื่อลดการสูญเสียของเครื่องปรับอากาศ ได้ดำเนินการโดยฝ่ายงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม กลุ่มบรหารทั่วไป ใช้งบประมาณของโรงเรียน 

 

2. มาตราการการใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
   การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการสำรวจสภาพเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธภาพต่ำ ถึงประสิทธิภาพปานกลาง มีอายุการใช้งานนาน และสิ้นเปลืองพลังงาน โดยพิจารณาเลือกปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และมีชั่วโมงกาสรใช้งาน 7 ชั่วโมงขึ้นไป
ต่อวัน ยกเว้นห้อง  server ได้มีการดำเนินการเปลี่ยนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 15 เครื่อง คือ ห้องประชุมวิชาการ 2 เครื่อง ห้องประชาสัมพันธ์ 1 เครื่อง ห้องพยาบาล 2 เครื่อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3ห้อง 6 เครื่อง ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
และห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 2 เครื่อง

น่าภาคภูมิใจกับโรงเรียนเรา เป็นการเริ่มต้นที่ดี 55555     รูปที่ถ่ายมามุมกล้องสวยๆ  ชอบๆ :)

รูปภาพของ sss28286

ถ้าโรงเรียนได้รางวัลอีก น่าจะประบปรุงทั้ง 3 อาคาร ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานทุกอาคารเลย

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์