อาคารอนุรักษ์พลังงาน : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28258

3. มาตราการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.1 การติดตั้งบัลลาสท์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีค่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเพียง 2-4 วัตต์ แทนบัลลาสท์แกนเหล็กซึ่งมีค่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 10-14 วัตต์ ที่หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชั้น 1 ถึง ชั้น 5
3.2 การติดตั้งสวิตซ์กระตุกที่โต๊ะเจ้าหน้าที่ ห้องสำนักงานฯ เพื่อประหยัดไฟฟ้า ในกรณีที่ไม่อยู่โตะทำงาน โดยติดตั้งที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 4 ตัว สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 8 ตัว ห้องพยาบาล จำนวน 6 ตัว ห้องพักครู 425 จำนวน 10 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ตัว
3.3 การปรับปรุงและติดตั้งบัลลาส?อิเล็กทรอนิกส์ และโคมไฟฟ้าที่ห้องสำนักงาน ระเบียงทางเดิน และที่ห้องเรียน ชั้น 2 ถึง ชั้น 5 จากสภาพโคมแขวนแบบก้างปลาไม่มีแผ่นสะท้อนแสง ปรับปรุงเป็นโคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ขนาด 2 x 36 W
เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ได้ความสว่างตามเกณฑ์มาตราฐาน จำนวนทั้งสิ้น 160 ชุด พร้อมทั้งมีการควบคุมการปรับระดับความสว่างอัตโนมัติ (  Automatic Dimmer ) โดยใช้ Light Sersor ควบคุมโคมไฟที่อยู่ริมหน้าต่างจำนวน 3 ตัว เพื่อควบคุมการปรับระดับความสว่าง
ของหลอดไฟฟ้าในโคมไฟ จำนวน 12 โคม ในห้องเรียน 441 - 445


4. มาตราการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (  Building Energy Manegement System )                                เพื่อตรวจและแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุขัดข้องในระบบ
4.1 กาตอตั้งอุปกรณืตรวจวัดพลังงานที่อาคารญาณี บุณยินทุ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย อุปกรณืตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอล อุปกรณืวัดค่าพลังงานความร้อน เครื่องวัดคาวมเข้มแสง ฯลฯ โดยโรงเรียนติดตั้งเพิ่มใช้งบประมาณอาคารสถานที่ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปติดตั้งเพิ่ม 2 ชุด
ในวงเงิน 97,430 บาท เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลและประมวลการตรวจวัดพลังงานครอบคลุมพื้นที่อาคารกรองทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติพระสุริโยทัย และอาคารฝึกงาน
4.2 การติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจวักพลังงานเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยบันทึกแลพประมวลผล ซึ่งประกอบด้วยชุดไมโครคอมพิวเตอร์ จอ LCD 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ที่มา : http://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl

น่าภาคภูมิใจกับโรงเรียนเรา เป็นการเริ่มต้นที่ดี 55555     รูปที่ถ่ายมามุมกล้องสวยๆ  ชอบๆ :)

รูปภาพของ sss28286

ถ้าโรงเรียนได้รางวัลอีก น่าจะประบปรุงทั้ง 3 อาคาร ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานทุกอาคารเลย

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์