ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ klsprapaipan

 

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

3. วางแผนการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการดำเนินงาน

4. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์    

5. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล

6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

7. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์

                                การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

           การคิดและการเลือกหัวเรื่องที่จะต้องศึกษา หรือทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นขึ้นตอนที่สำคัญที่สุด  และยากที่สุดด้วย  ตามหลักการ แล้วนักเรียนควรจะเป็นผู้คิดและเลือกหัวเรื่องที่จะต้องศึกษา  ด้วยตนเองหัวเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนเอง ตลอดจนประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งอาจจะได้แนวความคิดมาจาก…….....

  - เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ครูสอนในห้องเรียน

- การอภิปรายร่วมกับครูและเพื่อน ๆ 

 - การอ่านหนังสือและเอกสารต่าง ๆ

- การไปทัศนศึกษานอกสถานที่

- การฟังบรรยายทางวิชาการ

- การไปสังเกตการปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 

 - การเข้าร่วมชมนิทรรศการหรือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

              ฯลฯ

 

 

    แหล่งข้อมูล : http://school.obec.go.th/bandai/caimax/max2.htm

             : http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a03.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์