ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28107

ที่มาของรูปภาพ: สุภาวรรณ มัณฑุกานนท์ 

ชื่อสามัญ                    Pink Tecoma

ชื่อวิทยาศาสตร์            Tabebuia rosea    (Bertol.) DC.                        

วงศ์                           BIGNONIACEAE

ชื่ออื่นๆ                     ชมพูพันธุ์ทิพย์ ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา (กรุงเทพ ฯ)ตาเบบูย่า

ลักษณะ                    เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง  สูงราว ๘-๑๒ เมตร ใบเป็นแบบผสม  มีใบย่อย 
                              ๕ ใบ บนต้นเดียวกัน  แผ่ออกคล้ายใบปาล์ม  ผิวไม่เรียบ  ปลายใบแหลม  ยาว
                              ประมาณ ๑๒ เซนติเมตร  กิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้างแน่น  ใบแก่และ
                              ทิ้งใบในฤดูหนาว  ช่วงเดือนพฤศจิกายน- มกราคม หลังจากนั้นจะออกดอกช่วง 
                              เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้าน   ช่อละ ๕-๘ ดอก ดอกย่อย
                              ลักษณะคล้ายดอกผักบุ้งหรือ ปากแตร  คือโคนดอกเป็นหลอดยาวปลายดอกบาน
                              ออกเป็น ๕ กลีบ  กลีบดอกบาง ย่นเป็นจีบๆ และร่วงหล่นง่าย   ดอกย่อยแต่ละ
                              ดอกกว้างราว ๘ เซนติเมตร ยาวราว ๑๕ เซนติเมตร   สีของกลีบดอกปกติเป็นสี
                              ชมพูสดใส  แต่มีความเข้มและจางแตกต่างกันไป  โดยเฉพาะต้นที่เกิดจากเมล็ด
                              จะมีความผันแปรมากมาย  ตั้งแต่สีชมพูจางเกือบขาวไปจน ถึงสีเข้มเกือบเป็นสีม่วง
                              แดง เมื่อดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นแล้ว  จะติดฝักรูปร่างคล้ายมวนบุหรี่  ยาวราว 
                              ๑๕ เซนติเมตร  เมื่อฝักแก่ราวเดือนพฤษภาคม- กรกฎาคม  จะแตกออกด้านเดียว  
                              ตามยาว   แล้วเมล็ดที่มีปีกก็ปลิวไปตามลมได้ไกลๆ 
  
ลักษณะทางชีวภาพ       อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : โตเร็ว

ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป

ความชื้น [Moisture] :    ปานกลาง

แสง [Light] :              แดดเต็มวัน  
 
ลักษณะทางเคมี           รากใช้ปรุงเป็นยาขับประจำเดือน สามารถนำไปศึกษาเพื่อหาประโยชน์อื่นๆเพื่อเติมได้ 
                              หลากหลายทาง ดังเช่นตัวอย่าง ประมาณปี พ ศ. ๒๕๔๐ มีการเตรียมสร้างตึกใหม่หลาย

                              ตึกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขณะนั้นมีงานทดลองปลูกเห็ดธรรมชาติหลายชนิดที่

                              ภาควิชาจุลชีววิทยา มก. จึงได้มีการนำท่อนไม้ชมพูพันธุ์ทิพย์ มาเพาะเชื้อเห็ดต่างๆ คือ

                              เห็ดหูหนู เห็ดลม เห็ดขอนขาว เห็ดตีนแรด เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดเป๋าฮื้อ

                              เป็นต้น โดยเจาะรูลึกครึ่งนิ้ว ขนาดกว้างครึ่งนิ้ว ถ้าบริเวณใดมีเปลือกหนาก็เจาะให้ลึก

                              ยิ่งขึ้นจนทะลุเปลือก ลงไปถึงเนื้อไม้หน่อยหนึ่ง ใส่เชื้อเห็ดที่จากเมล็ดข้าวฟ่าง ปิดด้วย

                              ผ้าพลาสติกเก็บไว้ในที่ร่ม ๑ เดือนจึงนำมาวางบริเวณข้างตึกจุลชีววิทยา เพื่อให้เปียกฝน

                              ถ้าฝนไม่ตกก็รดน้ำ เวลาผ่านไป ๓ เดือนเห็ดที่เพาะเชื้อลงไปก็ออกมากระปริบกระปรอย

                              จำนวนน้อย ไม่พอที่นำมาบันทึกเป็นตัวเลขได้ แต่เมื่อเข้าเดือนที่ ๓ กลับพบเห็ดตีนปลอก

                              ขึ้นที่ท่อนไม้จำนวนมาก จากนั้นเวลาที่ฝนตกมากก็จะมีการเกิดดอกเห็ดตีนปลอกขึ้นเป็น

                              จำนวนมากทุกครั้ง ต่อเนื่องหลายปีจนกระทั่งท่อนไม้ผุพังสลายตัวหมดสภาพไป ครั้ง

                              แรกมองผิวเผินเข้าใจว่าเป็นเห็ดกระด้างหรือเห็ดลม แต่เมื่อตรวจสอบกับหนังสือเห็ด

                             เมืองไทยของอาจารย์อนงค์ จันทร์ศรีกุล แล้วจึงจำแนกว่าเป็นเห็ดตีนปลอก

รูปภาพของ sss28294

เฮ้ย!! รูปสวยอ่ะ

รูปภาพของ sss28036

สวยค่ะ เนื้อหาครบถ้วน Laughing

รูปภาพของ sss27992

เนื้อหาเยอะดี

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์