มทส. เปิดสอบโควตาดนตรีและนาฎศิลป์

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบข้อเชียนโควตาดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 จำนวน 40 คน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คำนวณ หรือแผนการเรียนศิลป์ภาษา
         3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน(ม.4-5)รวมกันทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
         4.มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
         4.1เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียนง
         4.2มีเอกสารหรือมีผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากโรงเรียน


         เอกสารการสมัคร
         1.ใบปพ.1(ฉบับจริง)ที่มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา(ม.4-5)จำนวน 1 ฉบับ
         2.สำเนาเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จหรือความสามารถทางด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ออกเอกสารนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         3.ค่าธรรมเนียมการสมัครโควตาละ 150 บาท


         สิทธิที่ได้รับ
         1.นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาในประเภทโควตานี้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         2.นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้่าศึกษาในประเภทนี้ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา


         การสมัคร
         -สมัครด้วยตัวเองโดยผ่านทาง www.sut.ac.th/ces
         -โรงเรียนดำเนินการสมัคร
         สอบถามเพิ่มเคิมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4422-3014,0-4422-3015,0-44226-3025ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์