BrandAge Award ปี 5 เงินรางวัลรวม 450,000 บาท

 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ BrandAge ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีถั่วเป็นส่วนผสมหลัก 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่แปรรูปจากถั่วมีอยู่จำนวนมากและครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย แต่ผู้ประกอบการ OTOP บางส่วนยังเผชิญกับปัญหาเดิม ๆ คือทำแผนการตลาดได้ไม่ดีพอ  ทางโครงการจึงเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดเวทีอิสระในความคิดแห่งนี้ให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยพัฒนาสินค้า สร้างความเข้มแข็งและสร้างมูลค่าให้ผู้ประกอบการ OTOP


ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ชั้นปีที่ 3-4 ไม่จำกัดสาขาและคณะวิชา  สมาชิกในทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกันไม่เกิน 4 คน แต่ละคนเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม แต่ละกลุ่มสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน


 สินค้า OTOP ที่นำมาเขียนแผน ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่ 1-3 ดาว (หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตในครัวเรือน ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับโครงการ OTOP) โดยส่งสำเนาหลักฐานหรือเอกสารใบรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP และคำยินยอมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตนเลือกทำ มาพร้อมแผนงานที่ส่งเข้าประกวด


รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ มูลค่า 200,000 บาท (รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 20,000 บาท) รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 12 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวมเงินรางวัล 450,000 บาท


ดาวน์โหลดคู่มือใบสมัคร www.12callbrandageaward.com แนบสำเนาบัตรนักศึกษา เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนาม กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนพัฒนาตลาดและระบุสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าประกวด


ส่งใบสมัครและส่งแผนงาน (Proposal) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่ โครงการ One-2-Call! BrandAge Award เลขที่ 128/410 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 37 ห้องเค ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายใน 15 สิงหาคม 2554
ติดต่อสอบถาม โทร.0-2129-3857-8 ต่อ 212-214 หรือ 08-1170-2750

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak