ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์:แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28118

 

 qrcode

 

 

 

แหล่งที่มาของภาพ  น.ส.อนรรฆวี   สุกใส

แหล่งที่มาของภาพ http://www.skn.ac.th/skl/skn422/garden/info3-2.jpg

ชื่อ ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC
ชื่ออื่น ชมพูอินเดีย, ธรรมบูชา, ตาเบบูยา วงศ์ Bignoniaceae ลักษณะทั่วไป
•ไม้ต้น สูง 8-25 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างเป็นชั้นๆ ไม่ผลัดใบ
• เปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทา
• ใบประกอบรูปนิ้วมือ เรียงตรงข้าม ใบเป็นแผ่นรูปรีปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ
• ดอกสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบ และที่ปลายกิ่ง
ชมพูพันธุ์ทิพย์อยู่ในวงศ์  Bignoniaceae  เช่นเดียวกับทองอุไรและศรีตรัง 

แหล่งที่มาของภาพ http://www.trekkingthai.com/webboard/trip/3408.jpg

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง  สูงราว ๘-๑๒ เมตร  ใบเป็นแบบผสม  มีใบย่อย ๕ ใบบนต้นเดียวกัน  แผ่ออกคล้ายใบปาล์ม  ผิวไม่เรียบ  ปลายใบแหลม  ยาวประมาณ ๑๒ เซนติเมตรกิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้างแน่น ชมพูพันธุ์ทิพย์  ใบแก่และทิ้งใบในฤดูหนาว  ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  หลังจากนั้นจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้าน  ช่อละ ๕-๘ ดอก 
ดอกย่อยลักษณะคล้ายดอกผักบุ้งหรือปากแตร  คือโคนดอกเป็นหลอดยาวปลายดอกบานออกเป็น ๕ กลีบ  กลีบดอกบาง
ย่นเป็นจีบๆ และร่วงหล่นง่าย  จะเห็นดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นกระจายอยู่รอบๆ ต้น  งดงามพอๆ กับที่บานอยู่บนต้น 
ดอกย่อยแต่ละดอกกว้างราว ๘ เซนติเมตร  ยาวราว ๑๕ เซนติเมตร   สีของกลีบดอกปกติเป็นสีชมพูสดใส  แต่มีความเข้มและจางแตกต่างกันไป
โดยเฉพาะต้นที่เกิดจากเมล็ดจะมีความผันแปรมากมาย  ตั้งแต่สีชมพูจางเกือบขาวไปจนถึงสีเข้มเกือบเป็นสีม่วงแดง
เมื่อดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นแล้ว  จะติดฝักรูปร่างคล้ายมวนบุหรี่  ยาวราว  ๑๕ เซนติเมตร
เมื่อฝักแก่ราวเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม  จะแตกออกด้านเดียวตามยาวแล้วเมล็ดที่มีปีกก็ปลิวไปตามลมได้ไกลๆ
ต้นกำเนิดของชมพูพันธุ์ทิพย์  อยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้  ต่อมาได้ถูกนำไปปลูกในเขตร้อนทวีปต่างๆ อย่างแพร่หลายรวมทั้งประเทศไทย สำหรับประเทศไทยมีบันทึกเป็นหลักฐานว่า  เป็นผู้นำเข้ามาในประเทศครั้งแรกคือ  กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต  และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์  บริพัตร  จึงตั้งชื่อตามสีดอก และเป็นเกียรติแก่ผู้นำเข้าว่า  ชมพูพันธุ์ทิพย์  ชื่อเดิมคือ ตาเบบูย่า  มีชื่ออื่นๆ คือ  แตรชมพู  ธรรมบูชา  ชื่อในภาษาอังกฤษคือ  Pink  Trumpet Tree ตามลักษณ์ของดอกนั่นเอง

แหล่งที่มาของภาพ .ส.อนรรฆวี   สุกใส

ประโยชน์ของชมพูพันธุ์ทิพย์
ชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย  ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ  และโรคแมลง  โตเร็ว  มีดอกงดงาม
ทรงพุ่มสวยดอกสวยมีสีสัน ให้ร่มเงา ปลูกริมถนน ลานจอดรถ ปลูกเป็นกลุ่มในสนามโล่ง ทนน้ำท่วมชัง
แต่กิ่งเปราะไม่เหมาะปลูกใกล้สนามเด็กเล่น เพราะกิ่งเปราะ ดอกร่วงมาก  จึงนิยมนำไปปลูกเป็นไม้ประดับ
และร่มเงาในบริเวณสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ และตามถนนหนทาง  เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่เพิ่ง
เข้ามาเมืองไทยได้ไม่กี่สิบปี  จึงยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรและด้านอาหาร 
ต้นกำเนิดของชมพูพันธุ์ทิพย์  

ชมพูพันธุ์ทิพย์กับความเชื่อของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
นักเรียนในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีความเชื่อในเรื่องของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ว่า
หากปีใดต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ผลิดอกมากมาย นั่นแสดงว่าปีนั้นจะมีนักเรียนในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก
และความเชื่อนี้ก็ได้แพร่มาถึงรุ่นน้อง ๆ ต่อ ๆ กันมา จึงถือได้ว่ามีความสำคัญกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างยิ่ง

Exposure pink trumpet-tree

If a tree with a very thin trunk is put in shelter,
it could be useful to secure it to a solid stake, which can keep it erect,
and protect it from the damage caused by strong winds.
Plant which need at least a few hours a day of solar light.
These plants can be brought outside only if there isn't any more danger of freezings.
Usually they are moved to the garden, or terrace, during the months of April-May.

Fertilization pink trumpet-tree

Let’s fertilize the plants when implanting them,
or every 2-3 years, towards the end of the winter or beginning of Autumn.
A good quantity of organic fertilizer,
such as manure or earthworm humus should be mixed to the soil at the foot of the stem;
in this manner we will supply it with a good quantity of nutrients and we will also improve the mixture of the soil.

       

แหล่งที่มาของภาพ น.ส.อนรรฆวี   สุกใส

แหล่งอ้างอิง http://bossy-boop3.blogspot.com/

http://www.doctor.or.th/node/1591

แหล่งที่มาของวิดีโอ http://youtu.be/v-gKs-v19_A

 

แหล่งที่มา http://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl

•เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
•โทรศัพท์ :  0-2211-0383 , 0-211-9850
•Website : 
http://www.suriyothai.ac.th

รูปภาพของ sss28122

 เนื้อหาได้สาระความรู้ดี

             มีการตกเเต่ง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจดี

             เเบรนเนอร์สวย  Smile

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

รวดเร็วดี แต่น่าจะมีรูปต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ในโรงเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ในโรงเรียนด้วย

เอานกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์