ต้นเฟื่องฟ้า

รูปภาพของ sss28151

 

ต้นเฟื่องฟ้า   Kiss

แหล่งที่มา  ปรียานุช รุ่งศรานนท์

ชื่อสามัญ                  Paper flower

ชื่อวิทยาศาสตร์        Bougainvillea spp.

ตระกูล                     NYCTAGINACEAE

ประเภท                  ไม้เถาเลื้อย

ถิ่นกำเนิด                 บราซิล

 Embarassed  ลักษณะทั่วไป Laughing                     

เฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทเถาเลื้อย ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-10 เมตร มีลำเถาแข็งแรงเลื้อยไปได้ไกล ผิวลำต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลลำต้นมีหนามคมแหลมยาวประมาณ 0.51 เซนติเมตรติดอยู่เป็นระยะๆ ลักษณะของทรงพุ่มสามารถตัดแต่ง และ บังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถาลักษณะรูปไข่ปลายใบแหลมโคนใบมนขอบใบเรียบพื้นใบ ใบมีสีเขียว ขนาดใบกว้าง 2 - 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอด มีกลีบดอกหรือใบประดับ 3 กลีบ ส่วนดอกจะมีดอกเล็กสีขาว กลีบดอกจะมีขนาดและสีสันแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์

 

แหล่งที่มา   ปรียานุช รุ่งศรานนท์

พันธุ์เฟื่องฟ้าที่ปลูกเป็นไม้มงคล

1. พันธุ์ดอกสีแดง      ได้แก่  แดงจินดา แดงรัตนา แดงบานเย็น ตรุษจีนด่าง สาวิตรี กฤษณา
2. พันธุ์ดอกสีขาว       ได้แก่  ทัศมาลีดอกขาว ขาวน้ำผึ้ง สุมาลี สุวรรณี
3. พันธุ์ดอกสีชมพู     ได้แก่  ชมพูจินดา ชมพูทิพย์ ชมพูนุช
4. พันธุ์ดอกสีม่วง      ได้แก่  ม่วงประเสริฐศรี พรสุมาลี ม่วงกฤษณา ทัศมาลี
5. พันธุ์ดอกสีส้ม        ได้แก่  สุมาลีสีทอง
6. พันธุ์ดอกสีเหลือง   ได้แก่  เหลืองอรทัย

  การเป็นมงคล Cool

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ประจำบ้าน สามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น เพราะเฟื่องฟ้าเป้นพรรณไม้ ที่ได้รับสมญาว่าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับเนื่องจากสามารถนำเฟื่องฟ้าไปใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพเพื่อประดับสวนอาคาร  บ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆนอกจากนี้คนไทยโบราณยังมีความเชื่ออีกว่าเฟื่องฟ้าเป็นไม้มงคลทำสำคัญของเทศกาลตรุษจีน เพราะต้นเฟื่องฟ้าสามารถออกดอกสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนจึงทำให้บางคนเรียกต้นเฟื่องว่าว่าต้นตรุษจีนดังนั้นบางคนเชื่อว่า เมื่อช่วงดอกเฟื่องฟ้าบานแสดงถึง ความเบิกบาน สว่างไสว ความรุ่งเรือง ที่ก้าวไกลแห่งชีวิต

 การขยายพันธุ์เฟื่องฟ้าด้วยการปักชำ


เตรียมกิ่งพันธุ์ยาวประมาณ 20 ซม. มีใบตัด 3-5 ใบ นำไปปักชำในวัสดุเพาะชำที่เตรียมไว้ โดยใช้ทรายหรือขี้เถ้าแกลบผสมดินร่วนคลุกให้เข้ากัน นำกิ่งมาชำต่ำกว่าข้อตาเล็กน้อย เสียบกิ่งลงในถุงเพาะชำ ลึกครึ่งหนึ่งของกิ่งพันธุ์ รดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นนำต้นกล้ากิ่งปักชำ ปลูกลงในกระถางใส่ดินร่วนผสมกับขี้เถ้าแกลบและกาบมะพร้าวเป็นชิ้นเล็กๆ ใช้กรรไกรตัดปากถุงให้ฉีกออกอย่าให้รากช้ำหรือขาด การเปลี่ยนยอดกิ่งเฟื่องฟ้า เพื่อให้เฟื่องฟ้ามีสีสันมากขึ้น การเปลี่ยนยอดสอดสีดอกใหม่เป็นวิธีง่ายๆ ที่ทำให้ ต้นเฟื่องฟ้ามีหลากสีในต้นเดียวกัน ตัดกิ่งยอดพันธุ์ดียาวประมาณ 10-12 ซม. ให้มีปุ่มตาลึก 2-3 ปุ่ม ขนาดใกล้เคียงกับต้นตอ ปาดด้วยมีดให้เป็นรูปลิ่มหรือปากฉลามยาวประมาณ 1 ซม. เลือกต้นตอให้มีขนาดใกล้เคียงกับกิ่งยอดพันธุ์ ตัดใบส่วนอื่นๆ ออก แล้วใช้มีดผ่ากลางให้ลึก 1 ซม. เสียบกิ่งยอดพันธุ์ดีที่เตรียมไว้ลงในแผลที่ผ่า ให้เนื้อเยื่อแนบชิดสนิทกัน แล้วใช้พลาสติกพันแผลให้สนิท คลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อกันน้ำ และช่วยให้ยอดแตกใบอ่อนเร็วขึ้น


 

สภาพที่เหมาะสม

น้ำ                           ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3 - 5 วัน/ครั้ง
ดิน                           ดินร่วนซุย ความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ
ปุ๋ย                           ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปีละ 4-6 ครั้งหรือใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 15-15-15 อัตรา 200-300 กรัม/ต้น
ใส่ปีละ 4-6 ครั้ง
โรคและแมลง           ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรค ส่วนแมลงนั้นจะมีเพลี้ยรบกวนบ้างในบางครั้ง แต่ควรระวังอย่าให้น้ำขังแฉะเพราะจะทำให้รากเน่า การป้องกันกำจัด
ใช้ยาฉีดพ่นโดยใช้ ไดอาชินอน ตามที่ระบุไว้ในฉลากยา

แหล่งที่มา http://youtu.be/hq1m8fH0qQ0

สรุป

Fuengfah.  


Welcome, Guest.

 Fuengfah a tree that has been very popular one. Because no matter where we go. It's usually always seen this tree. The building. Or by location.
Fuengfah has been a signatory to. "Queen of ornamental plants" because of the color of the flower Fuengfah. And the mellow beauty of the trunk. It encapsulates the feelings very well. I see beautiful things. It would make a delightful audience.
This tree. It is important to the Chinese New Year flowers. They are usually full of flowers bloom early in the Chinese New Year every year. And no one called the "Chinese" ever.
Ancient people believed that. The family planted Fuengfah decorated homes. Will have a smooth life with cheerful cheery good future prosperity and full fertility. Family friendly ways. It will enhance Fuengfah sacred life. Higher as well.


For practice.
   

Queen of ornamental plants such as Fuengfah. For the ladies. As he planted. The delicate beauty of women. It enables the power bougainvillaea
East to west for plantations Fuengfah. The early morning sun Fuengfah be fully The branches are beautiful.
Fuengfah hands planted on Wednesday. The ancient people believed. The beautiful flowering trees in full bloom from it. Should be planted on Wednesday. It will look good. And increase the prosperity and more.

รูปภาพของ sss28118

สวยมากๆจ้ะ  มีความรุ้เยอะแยะเลย Cool

รูปภาพของ sss28122

มีสันสันสวย ภาพเเต่งสวยดีสีสัน ชัดเจน เนื้อหาเยอะ ได้ความรู้มากนำมาใช้ประโยชน์ด้วย

รูปภาพของ sss28151

ขอบใจจ้า น่ารักอ่ะ :)

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

รวดเร็วดี แต่น่าจะมีรูปต้นเฟื่องฟ้าในโรงเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับต้นเฟื่องฟ้าในโรงเรียนด้วย

เอานกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์