ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ : เเหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28122

 

 

 

        

  ชมพูพันธ์ทิพย์ 

 

เเหล่งที่มาของภาพ  นางสาว สุดารัตน์  มุสันเทียะ เลขที่ 35 ม.6/2 

   ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   

 

สวัสดีค่ะ (你好nihao) เนื่องจากที่ได้รับมอบหมายงานเเหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนั้นฉันก็คิดว่าเเหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

เรานั้นมีมากมายทั้งต้นไม้ที่ปลูกไว้รอบบริเวณโรงเรียน โครงการต่างๆของโรงเรียน สถานที่ที่เป็นเเหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด เเต่ที่ฉันคิดว่า

เเหล่งเรียนรู้ที่น่าจะทำก็คิอ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยค่ะ ซึ่งต้นชมพูพันธ์ทิพย์อยู่คู่กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมาช้านาน ฉัน

เข้ามาโรงเรียนนี้ก็เห็นต้นชมพูพันธ์ทิพย์นี้เเล้ว เเละเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยด้วยค่ะ ทั้งยังเป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ให้ร่มเงา 

ร่มรื่น เพราะมีลำต้นที่สูงสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งต้นไม้ทุกต้นเป็นเเหล่งระบบนิเวศสำคัญในเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับโรงเรียนมานานต่างพึ่งพา

อาศัยกันทำให้อยู่อย่างเป็นเป็นธรรมชาติ ซึ่งต้นไม่เหล่านี้ทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากค่ะ

 

 


ต้นชมพูพันธ์ทิพย์   

ชื่อสามัญ
  
   Pink Trumpet

                                                    ชื่่อวิทยาศาตร์    Tabebuiarosea  (Bertol.)  DC.

                                                                  วงศ์         Bignoniaceae         

    
   ไม้ต้น สูง 8-25 เมตร  เรือนยอดแผ่กว้างเป็นชั้นๆ ไม่ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทา ใบประกอบรูปนิ้วมือเรียงตรงข้าม  ใบเป็นแผ่นรูปรี


ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ  ดอกสี มพูอ่อน  ออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบและที่ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักกลมเมล็ดแบนสีน้ำตาลมีปีกทั้งสอง

ด้านของเมล็ด

 

Common name: Pink trumpet tree, Pink poui, Pink tecoma, Rosy trumpet tree, Basant 

Botanical name: Tabebuia rosea      Family: Bignoniaceae (jacaranda family)

The Pink Trumpet Tree which is a close relative of the Silver Trumpet Tree or Yellow Tab can grow to a height of 30 feet. The bright colored flowers of these trees along with their tolerance of a wide range of soil conditions make them a favorite street tree in many cities.

The tubular shape of the flowers give this family of trees its common name. The Trumpet Trees are native to Central and South America.

 

 

 

 ลักษณะทางชีวภาพ


ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป


อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : โตเร็ว


ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง   


แสง [Light] : แดดเต็มทั้งวัน  

 

                                                                    

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไป 

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง  สูงราว ๘-๑๒ เมตร ใบเป็นแบบผสม  มีใบย่อย ๕ ใบบนต้นเดียวกัน  แผ่ออกคล้ายใบปาล์ม


ผิวไม่เรียบ ปลายใบแหลม  ยาวประมาณ ๑๒ เซนติเมตร  กิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้างแน่นชมพูพันธุ์ทิพย์  ใบแก่และทิ้ง

ใบในฤดูหนาว  ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  หลังจากนั้นจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้าน 

ช่อละ ๕-๘ ดอก  ดอกย่อยลักษณะคล้ายดอกผักบุ้งหรือปากแตร  คือโคนดอกเป็นหลอดยาวปลายดอกบานออกเป็น ๕ กลีบ กลีบ

ดอกบาง ย่นเป็นจีบๆ และร่วงหล่นง่าย  จะเห็นดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นกระจายอยู่รอบๆ ต้น  งดงามพอๆ กับที่บานอยู่บนต้น 

ดอกย่อยแต่ละดอกกว้างราว ๘ เซนติเมตร  ยาวราว ๑๕ เซนติเมตรสีของกลีบดอกปกติเป็นสีชมพูสดใส  แต่มีความเข้มและจาง

แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะต้นที่เกิดจากเมล็ดจะมีความผันแปรมากมาย  ตั้งแต่สีชมพูจางเกือบขาวไปจนถึงสีเข้มเกือบเป็นสีม่วง

แดงเมื่อดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นแล้ว  จะติดฝักรูปร่างคล้ายมวนบุหรี่  ยาวราว  ๑๕ เซนติเมตร  เมื่อฝักแก่ราวเดือนพฤษภาคม-

กรกฎาคม  จะแตกออกด้านเดียวตามยาว        แล้วเมล็ดที่มีปีกก็ปลิวไปตามลมได้ไกลๆต้นกำเนิดของชมพูพันธุ์ทิพย์  อยู่ในเขต

ร้อนของทวีปอเมริกาใต้  ต่อมาได้ถูกนำไปปลูกในเขตร้อนทวีปต่างๆ อย่างแพร่หลายรวมทั้งประเทศไทยสำหรับประเทศไทยมีบันทึก

เป็นหลักฐานว่า  เป็นผู้นำเข้ามาในประเทศครั้งแรกคือ  กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต  และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์  บริพัตร  จึงตั้งชื่อตาม

สีดอก และเป็นเกียรติแก่ผู้นำเข้าว่า  ชมพูพันธุ์ทิพย์  ชื่อเดิมคือ ตาเบบูย่า  มีชื่ออื่นๆ คือ  แตรชมพู  ธรรมบูชา  ชื่อในภาษา

อังกฤษคือ  Pink  Trumpet Tree ตามลักษณ์ของดอกนั่นเอง

 

                         

ลักษณะทางเคมี

รากใช้ปรุงเป็นยาขับประจำเดือน สามารถนำไปศึกษาเพื่อหาประโยชน์อื่นๆเพื่อเติมได้ หลากหลายทาง ดังเช่นตัวอย่าง ประมาณปี พ ศ. ๒๕๔๐

มีการเตรียมสร้างตึกใหม่หลายตึกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขณะนั้นมีงานทดลองปลูกเห็ดธรรมชาติหลายชนิดที่ ภาควิชาจุลชีววิทยา มก. จึง

ได้มีการนำท่อนไม้ชมพูพันธุ์ทิพย์ มาเพาะเชื้อเห็ดต่างๆ คือเห็ดหูหนู เห็ดลม เห็ดขอนขาว เห็ดตีนแรด เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ด

เป๋าฮื้อ เป็นต้น โดยเจาะรูลึกครึ่งนิ้ว ขนาดกว้างครึ่งนิ้ว ถ้าบริเวณใดมีเปลือกหนาก็เจาะให้ลึก

เเหล่งที่มาของภาพ http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-79920-1.jpg

รูปภาพของ sss28118

ทำบล็อกสวยมาก เนื้อหาดีLaughing

รูปภาพของ sss28123

เนื้อหาดีมากกกกกกก ภาพเยอะ 

รูปภาพของ sss28153

สวยงามมาก เนื้อหาเยอะ ตกแต่งน่ารักมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากเลยจ้า :)

รูปภาพของ sss28101

สวยดีนะเริ่ดอะ ป่านเขียนเลขที่เราผิด

รูปภาพของ sss28151

สวยจ้า สีสันสดใส ดูแล้วเพลินไม่น่าเบื่อ แล้วยังให้ความรู้อีกด้วยยย

รูปภาพของ sss28122

  ขอบคุณจ้ะ น่ารักอะ

รูปภาพของ sss28024

เนื้อหาเยอะดี แบนเนอร์ก็ok ตกแต่งเริศมาก :")))

รูปภาพของ sss28155

ทำบล็อคสวยมากมีตัวการ์ตูนเยอะดี เนื้อหาเยอะ ภาพสวยยยยย =]

รูปภาพของ sss28026
 
เนื้อหาเยอะดีนะ แบนเนอร์สวยมากๆๆๆ 
รูปสวยยยย ^___^
 
ขอให้ได้คะแนนเยอะๆ  นะจ๊ะ 
 
รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

รวดเร็วดี แต่น่าจะมีรูปต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ในโรงเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ในโรงเรียนด้วย

เอานกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์