ต้นประดู่: แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

รูปภาพของ sss28101

 

qrcode 

 

 

 

ต้นประดู่

แหล่งที่มา อัฐภิญญา ปัญญาวชิรญาณ

 

ต้นประดู่นี้เป็นต้นไม้ที่โรงเรียนฉันปลูกเป็นตันที่มีขนาดใหญ่มากๆอายุของต้นน่าจะเป็นสิบๆปี

เพราะชั้นจำได้ว่าตั้งแต่ที่ชั้นเข้ามาเรียนในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 1 ก็เห็นต้นประดู่นี้แล้ว

ตอนนี้ฉันอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6แล้วต้นประดู่เหมือนเป็นต้นไม้คุู่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยก็ว่าได้และ

เป็นต้นไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกด้วยในการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์คุณค่าต้นไม้ใหญ่ ของชาวกรุงเทพมหานคร

ซึ่งได้รับกระแสตอบรับและเรียกความสนใจจากชาวกรุงจำนวนมากในการส่งภาพถ่าย

พร้อมระบุรายละเอียดต้นไม้ใหญ่ๆ ที่มีอายุเก่าแก่ ในกรุงเทพฯร่วมประกวดทาง

เว็บไซต์ http://www.bangkokbigtrees.com/ 

ต้นไม้ที่สมบูรณ์สุดในกรุงเทพมหานคร โครงการ "ต้นไม้มหานคร" (Bangkok Big Trees)

โดยวัดจากโหวตในสังคมออนไลน์ ปรากฏว่า

“ต้นประดู่”ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ในซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง

คว้ารางวัลชนะเลิศด้วยผลโหวต 828 คะแนน

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือ 100 ต้นไม้มหานคร (100 Bangkok Big Trees)

เพื่อบันทึกไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์และเผยแพร่ให้ประชาชน

 

 

แหล่งที่มาภาพhttp://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=luckystar&month=08-2009&date=16&group=20&gblog=81

ชื่อวิทยาศาสตร์            Plerocarpus Indicus
ชื่อวงศ์                      FABACEAE
ชื่อสามัญ                   Padauk
ชื่ออื่นๆ                      Burmese Rosewood, ประดู่ , ดู่บ้าน , สะโน (ภาคใต้)
ถิ่นกำเนิด                   ประเทศอินเดีย
การขยายพันธุ์             เพาะเมล็ด
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
ประดู่เป็นพรรณไม้ของอินเดีย      ชอบแสงแดดจัดดังนั้นจึงเห็นปลูกกันตามริมถนนใน กทม. ทั่วไป

การค้นพบ

ประดู่ พบในป่าเขตร้อนของประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย และ อินเดีย แถบทวีปอาปริกา

และอเมริกาในที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับเอเซียเป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดในที่มีการระบายน้ำดี ในพื้นที่ดินร่วนปนทราย และเป็นพื้นที่ราบ

หรือเนินเขาไม่สูงมากนัก การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ดีในพื้นที่ค่อนข้าง แห้งแล้ง และเปิดโล่ง ในประเทศไทยไม้

ประดู่ป่าขึ้นอยู่ในป่าเบญพรรณ และป่าเต็งรัง ทางภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

ยกเว้นภาค ใต้ พื้นที่ที่พบจะสูงจากระดับน้ำทะเล 300 - 600 เมตร โดยทั่วไปจะพบขึ้นปนกับ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ มี

ไม้สัก แดง มะค่าโมง กระพี้เขาควาย ชิงชัน รกฟ้า สมอไทย และ สีเสียดแก่น เป็นต้น

 

แหล่งที่มาภาพhttp://kalokwan70.blogspot.com/

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประดู่เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีลำต้นสูงประมาณ 25 เมตร ใบจะออกรวมกันเป็นช่อ

ลักษณะของใบ   เป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม ถ้าขึ้นในที่แล้งจะผลัดใบก่อนออกดอก ดอกออกเป็นช่อมีสีเหลืองสดลักษณะคล้ายดอกถั่ว
โคนกลีบเลี้ยงกลีบดอกติดกันเป็นกรวยโค้งเล็กน้อย กลีบดอกมี 5 กลีบ มีขนาดดอกเล็ก ขณะดอกย่อยบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาร 0.5- 1 ซม. ดอกบานไม่พร้อมกัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกที่ใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล ฤดูดอกบานอยู่ในช่วง เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม

ดอกช่อ    ออกเป็นช่อบริเวณโคนก้านใบหรือปลายกิ่ง ช่อดอกมีขนาดใหญ่ สีเหลือง แต่ดอกเล็ก ส่งกลิ่นหอมไกล ออกดอกก่อนฤดูฝน

ดอกจะบานพร้อมกันและโรยพร้อมกัน

 

 

        การปลูกและดูแลรักษา
ประดู่เป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัด ความชื้นสูง ต้องการน้ำปานกลาง สามารถขึ้นได้ในดินทุกชนิด แต่จะให้ดีควรเป็นดินร่วนซุย

แหล่งเมล็ด   ควรเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ ที่มีลักษณะดีเรือนยอดสมบูรณ์ และลำต้นเปลาตรงรากโคนต้นถึงง่ามแตกกิ่งสูง 2 ใน 3

ของความสูงทั้งหมด และอยู่ในวัยที่สมบูรณ์เต็มที่

การเก็บผล  ควรเก็บผลจากต้นโดยตรงและแก่เต็มที่ไม่มีโรครา แมลงทำลาย เพราะถ้าเก็บเมล็ดที่ตกอยู่บนดินหรือผลแก่ติดที่ต้นนานๆ

จะทำให้เมล็ดเสียอัตราการงอกได้ง่าย

วิธีเพาะเมล็ด    ใช้มือหว่านเมล็ดแบบกระจายทั่วแปลงอัตราการหว่านเมล็ดที่เหมาะสมคือ 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อหว่านเมล็ด

แล้วควรกลบหน้าดินด้วยฟางข้าวหรือขี้เถ้าแกลบช่วยรักษาความชื้นให้เมล็ด อุณหภูมิที่เหมาะสมในการงอกของเมล็ดประดู่

คืออุณหภูมิสลับระหว่างกลางวัน 30 C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และอุณภูมิกลางคืน 25 C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง

หลังจากเพาะประมาณ 7-10 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกไปเรือย ๆ จนถึงประมาณ 28 วัน


การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่เพราะ ประดู่ คือ ความพร้อม ความร่วมือ
ร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็ฯอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา ดังนั้นคนโบราณจึงได้เลือกเอาต้นประดู่เป็นไม้ประจำกอง กองทัพเรือ และคนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่า
ส่วนของแก่นไม้ยังใช้เป็นศิลปะการดนตรี ที่สำคัญของคนพื้นเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย คือใช้ทำเป็นเครื่องเสียงพวกระนาด นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง

แหล่งที่มา อัฐภิญญา ปัญญาวชิณาณ

 การใช้ประโยชน์

 • ประดู่กิ่งอ่อนหรือประดู่บ้านสะสมแคดเมียมได้ 470 µg/g เมื่อเลี้ยงแบบไฮโดรโพนิกส์
 • ไม้ใช้ทำสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้
 • เปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง ให้สีน้ำตาลสำหรับย้อมผ้า แก่นให้สีแดงคล้ำสำหรับย้อมผ้า
 • เนื้อไม้ ต้มกินแก้ไข้ เสมหะ เลือดกำเดาไหล ใบอ่อนใช้พอกแผลให้แห้งเร็ว แก้ผดผื่นคัน ยางไม้ แก้โรคท้องเสีย เนื้อไม้ประดู่นำไปใช้ในงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทานสูง เนื้อไม้มีสีสวยงาม สีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอิฐเข้ม มีเส้นสีแก่กว่าสีพื้น เสี้ยนสนเป็นริ้วไสกบตบแต่งชักเงาได้ดี จากการเปรียบเทียมกับไม้สักที่ประเทศพม่าพบว่าไม้ประดู่มีความแข็ง (hardness) มากกว่าไม้สัก 2 เท่า และหนักกว่าร้อยละ 24 ค่าความแข็ง 925 กก.และมีความทนทานตามธรรมชาติ (การทดลองฝังดิน) เฉลี่ย 14 ปี ดังนั้นการใช้ไม้ประดู่ในการก่อสร้างจึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องมือเครื่องใช้ ส่วนไม้ขนาดเล็กใช้ทำไม้ปาร์เก้ ไม้ประสานแผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นไม้ชุบซีเมนต์ได้ฟืนและถ่านไม้ประดู่ให้ความร้อน 5,022 และ 7,539 แคลอรี่ต่อกรัมตามลำดับ เปลือกไม้ประดู่ใช้ย้อมผ้าได้และให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนังแก่นให้สีดำคล้ำใช้ย้อมผ้า
 •  

  ภาษาอังกฤษ สรุป 

  Pterocarpus macrocarpus (Burma Padauk) is a species of Pterocarpus native to southeastern Asia in northeastern

  India, Burma, Laos, Thailand, and Vietnam.

  It is a medium-sized tree growing to 10–30 m (rarely to 39 m) tall, with a trunk up to 1.7 m diameter;

  it is dry season-deciduous. The bark is flaky, grey-brown; if cut, it secretes a red gum.

  The leaves are 20–35 cm long, pinnate, with 9–11 leaflets. The flowers are yellow, produced in racemes 5–9 cm long.

  The fruit is a pod surrounded by a round wing 4.5–7 cm diameter, containing two or three seeds.

  The wood is durable and resistant to termites; it is important, used for furniture, construction timber,

  cart wheels, tool handles, and posts; though not a true rosewood it is sometimes traded as such.

   


   

   

   

   

   

   

   

  แหล่งที่มา http://youtu.be/88DkvYWuChg

  รูปภาพของ sss28118

  สวยมากๆจ้ะ  มีความรุ้เยอะแยะเลย Cool

  รูปภาพของ sss28122

    ภาพสวย เนื้อหาเยอะดี ได้สาระความรู้ด้วย :))

  รูปภาพของ ssspoonsak

  ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  รูปภาพของ ssspoonsak

  1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

  2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

  3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

  4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

  5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

  6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

  7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

  8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

  จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

   
  แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  รูปภาพของ ssspoonsak

  รวดเร็วดี แต่น่าจะมีรูปต้นประดู่ในโรงเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับต้นประดู่ในโรงเรียนด้วย

  เอานกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

   
  แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์