ต้นประดู่: แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

รูปภาพของ sss28101

 

บูรณาการวิทยาศาสตร์

 

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ หรือ การจำแนกชั้นทางชีววิทยา หมายถึงการจัดกลุ่มและหมวดหมู่สปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต 

 

ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว การจำแนกในยุคปัจจุบันอาศัยรากฐานจากระบบการจำแนกของ คาโรลัส ลินเนียส

 

นักพฤกษศาสตร์ผู้จัดกลุ่มสปีชีส์ต่าง ๆ โดยดูจากลักษณะเฉพาะทางกายภาพ การจัดกลุ่มแบบนี้ได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักดาร์วิน ส่วนมากเป็นผลมาจากการศึกษาอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลด้วยการวิเคราะห์จีโนม

 

ในการแบ่งอย่างกว้างๆจะแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ลำดับขั้นสูง และ ลำดับขั้นต่ำ พันธุ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นลำดับขั้นรองลงมาจากชนิดย่อย

 

(สปีชีส์ย่อย) ชื่อของพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ใช้ภาษาละติน ใช้เขียนต่อท้ายชื่อทวินาม และมีคำย่อของคำว่า พันธุ์ (var.)

 

อยู่ด้วย ทำให้มีชื่อเป็น 3 คำ (ชื่อไตรนาม) (trinomial) ใช้แสดงการแปรผันทางสัณฐานวิทยาที่มองเห็นได้ยาก

 

การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา และนิสัยการเจริญเติบโต เช่น ท้อไม่มีขน (Prunus Persica var. nucipersica)

 

ชมพู่มะเหมี่ยว (Eugenia malaccensis var. purpurea) โดยในการเขียนจะใช้ตัวเอียง เพื่อบ่งว่านี้เป็นชื่อพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์

 

บูรณาการ อังกฤษ

 

Pterocarpus indicus (Pashu Padauk, Malay Paduak, New Guinea Rosewood, or, ambiguously,

 

"Narra" which can refer to several Pterocarpus species) is a species of Pterocarpus native to southeastern Asia,

 

northern Australasia, and the western Pacific Ocean islands, in Cambodia, southernmost China, East Timor,

 

Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, the Philippines, the Ryukyu Islands, the Solomon Islands, Thailand,

 

and Vietnam.[1] Other names include Narra (Philippines), Sonokembang (Indonesia), Angsana or Sena

 

(Indonesia, Malaysia and Singapore), Tnug (Cambodia). Description It is a large deciduous tree growing

 

to 30–40 m tall, with a trunk up to 2 m diameter. The leaves are 12–22 cm long, pinnate, with 5–11 leaflets,

 

the girth is 12-34 m wide. The flowers are produced in panicles 6–13 cm long containing a few to numerous

 

flowers; flowering is from February to May in the Philippines, Borneo and the Malay peninsula.

 

They are slightly fragrant and have yellow or orange-yellow petals.

 

The fruit is a semiorbicular pod 2–3 cm diameter, surrounded by a flat 4–6 cm

 

diameter membranaceous wing which aids dispersal by the water. It contains one or two seeds,

 

and does not split open at maturity; it ripens within 4–6 years, and becomes purple when dry.

 

The central part of the pod can be smooth (f. indica), bristly (f. echinatus (Pers.) Rojo) or intermediate

 

 

บูรณาการ นาฏศิลป์

 

ดอกประดู่ (บทเพลงพระนิพนธ์)

 

 

ทำนอง : พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

 

คำร้อง : พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

 

หะเบสสมอพลัน ออกสันดอนไป

ลัดไปเกาะสีชัง จนกระทั่งกระโจมไฟ

เที่ยวหาข้าศึก มิได้นึกจะกลับมาใน

ถึงตายตายไป ตายให้แก่ชาติของเรา

 

พวกเราจงดู รู้เจ็บแล้วต้องจำ

ลับดาบไว้พลาง ช้างบนยอดกาฟฟ์จะนำ

สยามเป็นชาติของเรา ธงยอดเสาชักขึ้นทุกลำ

ถึงเรือจะจมในน้ำ ธงไม่ต่ำลงมา

 

เกิดมาเป็นไทย ใจร่วมกันแหละดี

รักเหมือนพี่เหมือนน้อง ช่วยกันป้องปฐพี

สยามเป็นชาติของเรา อย่าให้เขามาย่ำมายี

ถึงตายตายดี ตายในหน้าที่ของเรา

 

พวกเราทุกลำ จำเช่นดอกประดู่

วันไหนวันดี บานคลี่พร้อมอยู่

วันไหนร่วงโรย ดอกโปรยตกพรู

ทหารเรือเราจงดู ตายเป็นหมู่เพื่อชาติไทย

 

 

บรูณาการคณิตศาสตร์

 

ขายต้นประดู่กิ่งอ่อน ขนาด 1.5นิ้ว ราคา 80.- 

ขนาด 2นิ้ว ราคา 150.- 

ขนาด 3นิ้ว ราคา 300.- 

ขนาด 4นิ้ว ราคา 600.- 

ขนาด 5นิ้ว ราคา 1200.- 

ขนาด 6นิ้ว ราคา 1,500.- 

ขนาด 7นิ้ว ราคา 2000.- 

ขนาด 8นิ้ว ราคา 2500.- 

ขนาด 10นิ้วราคา 4,000.- 

บรูณาการภาษาไทย

 

สัญลักษณ์
ลำต้นเคลือบด้วยเปลือกเป็นเม็ดๆดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์และต้นไม้ประจำ โรงเรียนวัดป่าประดู่
ดอกประดู่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนต้นประดู่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ดอกประดู่เป็นดอกไม้ประจำชาติพม่า
ประดู่เป็นต้นไม้ประจำ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ประดู่เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประดู่เป็นต้นไม้ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ประดู่เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
ประดู่เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
ประดู่เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
กลอนต้นประดู่ 
เหลืองอร่าม                 งามประดูู่                   น่าดูนัก 
ดอกน่ารัก                พรักพร้อมเพรียบ             ใครเทียบได้ 
เล็กละเอียด                  เบียดอัดอยู่                 ดูยองใย 
เหลืองสุกใส                        ในแสงทอง                 สาดส่องมา 
บูรณาการสังคมศึกษา
แหล่งที่มาภาพhttp://www.sesao.go.th/e-news/news.php?id=679
ภูมิศาสตร์ 
ดินปลูก
เดิมชวนชมเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบแอฟริกาซึ่งมีสภาพแห้งแล้ง เมื่อนำมาปลูกในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
ดินปลูกที่ดีขึ้นชวนชมย่อมเจริญเติบโตได้ดีกว่าในดินทรายถิ่นกำเนิดเดิม
แต่โครงสร้างของต้นชวนชมก็ยังเป็นไม้อวบน้ำอยู่เช่นเดิม
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม คือต้นยังอวบน้ำและทนน้ำขังไม่ได้
ดังนั้นดินที่เหมาะในการปลูกชวนชมจึงควรเป็นดินโปร่งร่วนซุย
มีการระบายน้ำได้ดีคล้ายดินทราย ผู้ปลูกเลี้ยงส่วนใหญ่จึงนิยมเติมวัสดุปรุงดินต่างๆ
เพิ่มลงไปในดินเพื่อให้มีความร่วนซุย เช่น ใบก้ามปู กาบมะพร้าวสับ เปลือกถั่วลิสง แกลบดิบ และทรายหยาบ
สูตรดินผสมที่ใช้ปลูกชวนชมได้ดีมีหลายสูตร
บูรณาการการงานอาชีพ
การปักชำกิ่ง
เป็นวิธีขยายพันธุ์ที่ง่ายและสะดวก ต้นใหม่ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ การปักชำสามารถทำได้ตลอดทั้งปี
แต่ช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงก่อนและหลังฤดูฝน
คือช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนและช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
เพราะในช่วงฤดูฝน ฝนตกชุกอาจทำให้กิ่งชำเน่าได้ง่ายส่วนในช่วงฤดูแล้งกิ่งชำอาจจะเจริญเติบโตช้าเพราะอากาศแห้งและร้อนเกินไป 
การเสียบยอด
คือการนำยอดของชวนชมพันธุ์ดีมาเสียบกับต้นตอชวนชมที่มีความแข็งแรง
เป็นการเปลี่ยนยอดของพันธุ์เดิมให้เป็นพันธุ์ใหม่ตามยอดที่นำมาเสียบ
โดยยอดที่นำมาเสียบจะไม่กลายพันธุ์ไปจากต้นแม่ วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ได้ผลเร็วและต้นใหม่
ที่ได้จะฟื้นตัวและแข็งแรงเร็ว ชวนชมที่ขายเป็นกระถางพันธุ์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเสียบยอด
การตอนกิ่ง
จะใช้วิธีการตอนแบบปาดกิ่ง โดยเลือกกิ่งตอนที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป
เป็นกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ซม.
ความยาวไม่เกิน 1 ฟุต ใช้มีดที่คมและสะอาดปาดเข้าไปในเนื้อไม้เป็นแนวเฉียงขึ้นลึกเกือบถึงกึ่งกลางลำต้น
เช็ดยางออกแล้วใช้ไม้จิ้มฟันหรือหลอดกาแฟค้ำกลางรอยปาดเพื่อไม่ให้แผลติดกัน ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน
เพื่อให้แผลแห้ง จากนั้นหุ้มรอยแผลด้วยดินหรือกาบมะพร้าว ห่อด้วยถุงพลาสติกใช้เชือกมัดหัวท้ายให้แน่น
ประมาณ 20-30 วัน กิ่งตอนจะออกรากจึงตัดกิ่งตอนไปปลูกต่อไป
การเพาะเมล็ด
ควรใช้เมล็ดใหม่มาเพาะเพราะจะทำให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง เลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ไม่ลีบ
นำไปเพาะในวัสดุเพาะที่เป็นส่วนผสมระหว่างทรายหยาบกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:1
หรือขี้เถ้าแกลบล้วนๆ โดยโรยหรือวางเมล็ดบนวัสดุเพาะให้กระจายเท่าๆ กันแล้วกลบด้วยวัสดุเพาะเบาๆ
รดน้ำผสมยาป้องกันเชื้อราพอหมาดๆ วางภาชนะเพาะในที่มีแสงรำไรอย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรง รดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง ประมาณ 3-7 วัน
เมล็ดจะเริ่มงอกเป็นต้นอ่อน เมื่อต้นกล้ามีใบเลี้ยงประมาณ 4-5 ใบ จึงเริ่มให้อาหารเสริม ฮอร์โมน
และยาป้องกันเชื้อราอ่อนๆ ประมาณสัปดาห์ละครั้ง เมื่อต้นชวนชมมีอายุ 1-2 เดือน จึงแยกไปปลูกในกระถางเดี่ยวต่อไป
บรูณาการ สุขศึกษา 
ตามสรรพคุณยาไทย ใช้ใบหรือดอก แก้ผดผื่นคัน พอกแผล ทำให้ฝีสุกเร็ว เปลือกแก้ปากเปื่อย แก้ท้องเสีย
แก้โรคบิด รากแก้ไข้ เป็นต้น แต่สำหรับการวิจัยยังไม่พบการวิจัยในคน มีแต่ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง
ซึ่งฤทธิ์ที่ทดสอบ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ต้านมาลาเรีย และต้านอนุมูลอิสระ 
นอกจากนี้ยังมีการนำสารสกัดเมทานอลมาใช้เป็นสีย้อมในเครื่องสำอาง
สำหรับสารเคมีมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา จะเป็นสารกลุ่ม terpenoids 
ส่วนสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย และต้านอนุมูลอิสระ จะเป็นพวก stigmasterol
และ long chain fatty esters และ aromatics ส่วนการใช้เป็นสีย้อม ไม่ได้ระบุชนิดของสาร  
รูปภาพของ sss28118

สวยมากๆจ้ะ  มีความรุ้เยอะแยะเลย Cool

รูปภาพของ sss28122

  ภาพสวย เนื้อหาเยอะดี ได้สาระความรู้ด้วย :))

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

รวดเร็วดี แต่น่าจะมีรูปต้นประดู่ในโรงเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับต้นประดู่ในโรงเรียนด้วย

เอานกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์