ดอกปีป แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss29613
ชื่อทางพฤกษศาสตร์  :  Millingtonia  Hortensis  Linn 
วงศ์  :  BIGNONIACEEA 
ชื่อพื้นเมือง  :  ทั่วไปในไทยเรียก  ปีบ  ทางเหนือเรียก  กาซะลอง  ทางพายัพเรียก  กาดซะลอง เต็กตองโพ่ ประเภท - พืชใบเลี้ยงคู่
บริเวณที่พบ - พม่า ไทย ป่าเบญจพรรณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก
ลักษณะ  :  
ต้นปีบ  :  เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง  ใบเล็ก  ริมใบเป็นจักเป็นช่อแผ่แบนคล้ายใบเลี่ยน  โตกกว่าใบเลี่ยน  ปลายใบแหลม  มีดอกสีขาวยาว ประมาณ 2  นิ้วฟุต  ก้านดอกเล็ก  ดอกบานเป็นปากแตรมีกลิ่นหอม  มีลักษณะคล้ายดอก ของต้นท้าวยายม่อม  เปลือกต้นมีตะคระหนาแตกเป็นร่องๆ  มีฝักเล็กแบนยาวคล้ายฝักแค  ยาวประมาณ  6-8  นิ้วฟุต  ต้นสูง  มีสีค่อนข้างขาว  เนื้อไม้มีสีขาว  เหลืองอ่อน  ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่ม  ทรงกระบอก กิ่งก้านมักจะย้อยลง เปลือกสีนำตาล 
ดอก  : ดอกสีขาวหรือชมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อกระจุกซ้อนตามปลายกิ่ง ดอก ออก ก.ย - พ.ย
ผล  : ผลแห้งแบบเป็นฝักแบนและตรง สีนำตาลหัวท้ายแหลม เมล็ดแบนมีปีกบางจำนวนมาก ผลออก   ต.ค - ก.พ  ฝักแบน แก่จะแตก
การเจริญเติบโต  :  ปลูกกันตามบ้านเรือน  ตามสวนและตามวัด  มีขึ้นเองตามป่าราบและที่ชื้น  มีขึ้นทุกภาคของประเทศไทย  ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งก็ได้
ประโยชน์  :    ดอกปีบนำมาตากให้แห้ง  ปรุงกับยาฉุนมวนเป็นบุหรี่ไทยสูบ  ทำให้มีกลิ่นหอม ชวนสูบ  ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  หีบใส่ของ  เครื่องเรือน  เลื่อยใสกบตกแต่งได้ง่าย  เสร็จแล้วต้องรีบผึ่งและเวลาเลื่อยก็ต้องเลื่อยอย่างระมัดระวัง  เพราะจะทำให้เป็นรา และเสียสี  มีน้ำหนัก  1  ลูกบาศก์ฟุตต่อ  36-40  ปอนด์
สรรพคุณ  :  รากทำยาบำรุงปอดรักษาวัณโรค แก้วัณโรคและปอดพิการ  แก้หอบเหนื่อย  ดอกสูบแก้ริดสีดวงจมูก เปลือกทำจุกก๊อกขนาดเล็ก  ยอดอ่อนต้มเป็นผัก จิ้มน้ำพริก
ด้านภูมิทัศน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาในบ้านมาก เนื่องจากดอกหอม ทรงพุ่มละเอียดสวยงาม
การดูแลรักษา 
แสง :  ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
น้ำ  :   ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง
ดิน  :   ชอบดินร่วนซุย
ปุ๋ย  :   ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1: 3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 4-5 ครั้ง
การขยายพันธุ์  :   การใช้เมล็ด และการปักชำ                                 
โรคและศัตรู  :   ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี
ภาพโดย : นางสาว นันทนิธี  ลาภสุขโสภณ
 
Botanical name: Millingtonia Hortensis Linn. 
Wong: BIGNONIACEEA. 

Native title: a year in Thailand on the north and northwest the less I try Kasalag Tek Beach Post - type dicotyledon plants. 

Area found - Myanmar, Thailand, the northern forest. North West. 

Characteristics. 
Beginning on a small to medium-sized trees along the blade is known as bouquet-like leaves spread flat greasy. Older than the greasy end of the peninsula is about 2 inch long white flowers and flowering stalk as a horn with oil. Shaped flowers. The Tao of her Mom. The thick shell is broken into a groove and Ta Ra. A small, flat pods about 6-8 inches long, similar ฝakแc feet high, with a whitish color.Pale yellow with a white wood tree 25 meters high, medium to large deciduous shrub canopy is usually sub-cylindrical branches. Peel the brown color. 
Flower: white or pink, fragrant flowers, a bouquet of flowers bunch of nested branches by the end of September - November. 
Result: A pod is dry, flat and straight. The brown color is the cape. Flat, winged seeds are a lot of the Oct - Feb pod to be flat. 
Growth: Planting the same household. The gardens and temples. We own the forests and humid plains. Take all of Thailand. Propagation is by seed or at any branch. 
Advantages: It flowers in the sun to dry. Yaฉun cigarettes are cigarettes flavored with Thai smokers. I can smell the smoke a carton of furniture and accessories designed for easy cutting into a frog. It must be saw cut and dry carefully. It will make a mold and a weight of 1 cubic foot per 36-40 pounds. 

Indications: root stimulant to treat pulmonary tuberculosis. Cure for tuberculosis and lung disability. Dyspnea resolved. I pumped my rhinitis. A small cork bark.Boiled vegetables dipped in a mild curry. 
Landscape: the growing popularity as a shade tree in the house. The fragrant flowers. More beautiful canopy. 
Maintenance. 
Light: the sun and the outdoors. 
Water: Water should be given a moderate amount of water needed 5-7 days / times. 
Earth like loose pervious 
Fertilizer: Use manure or compost ratio of 1: 3 kg / tree should be 4-5 times per year. 
Propagation: The seeds and cutting. 
Diseases and enemies: I have problems with pests and diseases. It has good natural durability.
ภาพโดย : นางสาว นันทนิธี  ลาภสุขโสภณ 
รูปภาพของ sss29479

สวยงามCool

รูปภาพของ sss29435

เนื้อหาดี ภาพน้อยยไปหน่อย

รูปภาพของ sss29609

ภาพน้อยไปหน่อยเเต่ก็ดูดีอยู่

รูปภาพของ sss29617

ต้นปีปดูหน้าสนใจดี :D
รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 20 วัน ไม่แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

รวดเร็วดี แต่น่าจะมีรูปต้นดอกปีบในโรงเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับต้นดอกปีบในโรงเรียนด้วย

เอานกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์