งานที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนอธิบายความหมายของการสื่อสารข้อมูลมาอย่างชัดเจน ว่ามีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง อธิบายไม่ต่ำกว่า 10 บรรทัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่งภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 )

รูปภาพของ nws_kaewjai

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/132473

รูปภาพของ nws_kaewjai

หนูส่งงานตามลิงค์นี้แล้วค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/132436

รูปภาพของ nws_wichit

 

การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)

           การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

           วิธีการส่งข้อมูล จะแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ หรือรหัสเสียก่อนแล้วจึงส่งไปยังผู้รับ และเมื่อถึงปลายทางหรือผู้รับก็จะต้องมีการแปลงสัญญาณนั้น กลับมาให้อยู่ในรูปที่มนุษย์ สามารถที่จะเข้าใจได้ ในระหว่างการส่งอาจจะมีอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งรบกวน (Noise) จากภายนอกทำให้ข้อมูลบางส่วนเสียหาย หรือผิดเพี้ยนไปได้ซึ่งระยะทางก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยเพราะถ้าระยะทางในการส่งยิ่งมากก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งรบกวนได้มากเช่นกัน จึงต้องมีหาวิธีลดสิ่งรบกวน
เหล่านี้ โดยการพัฒนาตัวกลางในการสื่อสารที่จะทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด

องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบ


           องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม   สามารถจำแนกออกเป็นส่วนประกอบได้ดังต่อไปนี้
             1. ผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งกำเนิดข่าวสาร (source)   อาจจะเป็นสัญญาณต่าง ๆ เช่น สัญญาณภาพ 
ข้อมูล และเสียงเป็นต้น  ในการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนอาจจะใช้แสงไฟ  ควันไฟ หรือท่าทางต่าง ๆ ก็นับว่าเป็นแหล่งกำเนิดข่าวสาร  จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกัน
             2. ผู้รับข่าวสารหรือจุดหมายปลายทางของข่าวสาร (sink) ซึ่งจะรับรู้จากสิ่งที่ผู้ส่งข่าวสาร หรือแหล่งกำเนิดข่าวสารส่งผ่านมาให้ตราบใด
ที่การติดต่อสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์  ผู้รับสารหรือจุดหมายปลายทางของข่าวสารก็จะได้รับข่าวสารนั้น ๆ  ถ้าผู้รับสารหรือ จุดหมายปลายทางไม่ได้รับ
ข่าวสาร ก็แสดงว่าการสื่อสารนั้นไม่ประสบความสำเร็จ  กล่าวคือไม่มีการสื่อสารเกิดขึ้นนั่นเอง

รูปภาพของ teoy_nws

ส่งงานตามลิงค์นี้คับ

http://www.thaigoodview.com/node/132050

รูปภาพของ nws_chutima_1

หนูส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/131554

รูปภาพของ nws_arnon

http://www.thaigoodview.com/node/104334 ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

รูปภาพของ nws_kotba28

 สวัสดีครับ กระผมเด็กชาย พิจิตร  บัวงาม ชั้น ม.2/1 เลขที่8 ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/104327

รูปภาพของ nwsnontagan

http://www.thaigoodview.com/node/104109 ส่งงานครั้งที่2ตามลิงค์นี้ครับ

รูปภาพของ nwsnontagan

http://www.thaigoodview.com/node/104106 ส่งงานที่2   ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ 

รูปภาพของ nwsnuttarika

สวัสดีค่ะหนูชื่อ เด็กหญิง ณัฐริกา โพธิ์พรม หนูขอส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/104102

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง วทัญญุตา ยาทองไชย หนูขอส่งงานตามลิ้งค์นี้

 http://www.thaigoodview.com/blog/43349

รูปภาพของ nwsphiyawat

http://www.thaigoodview.com/node/104078  ส่งงานตามลิงนี้คับ

รูปภาพของ nwsphiyawat

http://www.thaigoodview.com/node/104065   สวัสดีคับเด็กชายปิยะวัฒน์ บุญฉลวย ส่งงานคับ

รูปภาพของ nwsortip

                   สวัสดีค่ะอาจารย์ ส่งงานที่2 ตามลิงค์นี้นะค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/104047

รูปภาพของ nwsortip

สวัสดีค่ะอาจารย์ ส่งงานที่2  ตามลิงค์นี้นะค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/104047

รูปภาพของ nwsphonrut

http://www.thaigoodview.com/node/104012 ผมเด็กชาย พลรัตน์ อินธิแสน ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ CoolSmile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์