อนุรักษ์พลังงานกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย(Energy conservatoin) : แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28313

                                                     

                           

                                                   อนุรักษ์พลังงานกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

                   โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดทำโครงการคืนโลกให้สดใส ในการลดใช้พลังงาน ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดี ที่ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๙ โรงเรียน โดย  กฟน.สนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้ จำนวน ๓๐ ล้านบาท เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับลดใช้พลังงาน รวมถึงการมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระดับต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนระดับดีเด่น ๕ ดาว ซึ่งมีจำนวน ๑๑ โรงเรียน และได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงาน                    

                   อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารญาณี บุณยินทุสร้างขึ้นตามโครงการคืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ซึ่งโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน และได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนมาโดยตลอด และพบว่างบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน โดยเฉพาะค่ากระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

                           

   

                                                            ภาพโดย นางสาวชาลิสา    ทัศนเมธิน

1.การตรวจวัดประสิทธิภาพความสว่างภายในห้องเรียน ปรับปรุงหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ โคมไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแสง ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง (เบอร์ ๕) ทำแผงเกร็ดบังแสงที่สามารถระบายความร้อนจากแสงแดดที่ตกกระทบอาคาร ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน Building Energy Management System เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การใช้พลังงานช่วยให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการต่างๆ 

2.การใช้พลังงานอย่างประหยัดในการเดินทาง การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ผลิตภัณฑ์ตามหลัก 7R และการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ                 

                        

                              

รูปภาพของ sss28268

ชอบเรื่องการอนุรักษ์พลังงานของ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนี้จังเลย มันเรื่องที่ดีมากๆ 

เจ้าของบล็อก ตกแต่งเพิ่มๆ : เชียร์ 

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss28269

เนื้อหาดีค่ะแต่น่าจะตกแต่งอีกเล็กน้อย...Cool

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านไป 12 วัน ยังไม่มีการแก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์